Foreslår å verne ansettelsesforhold i fem år

Fylkesrådet foreslår å gi vern av ansettelsesforhold i fem år fra opprettelsen av de nye fylkene i 2024.
Mann og dame utveksler håndtrykk - Klikk for stort bildeIllustrasjon Tank Design AS   

Ved etablering av tre nye fylkeskommuner, er det viktig å bidra til en ryddig og forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte. Derfor har fylkesrådet utarbeidet et omstillingsdokument i samarbeid med hovedsammenslutningene og vernetjenesten i Viken fylkeskommune.

Edvin Søvik (Ap) - Klikk for stort bildeEdvin Søvik (Ap) Morten Brakestad  – Fylkesrådet er opptatt av å skape mest mulig trygghet og ro for de ansatte i den videre prosessen med å bygge tre nye fylkeskommuner. Derfor har vi hørt på innspillene fra de ansattes organisasjoner, og foreslår å gi alle ansatte fem års vern av sitt ansettelsesforhold, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Fylkesrådet har også behandlet flere andre viktige saker som berører de ansatte i tiden fremover, som: prinsipper ved innplassering, og opprettelse av ansettelsesutvalg og partssammensatt utvalg.

Innplasseringsprinsipper

Viken fylkeskommune skal i tiden fremover kartlegge hvilke fagområder og arbeidsoppgaver den enkelte foretrekker å jobbe med, og i hvilken fylkeskommune den enkelte foretrekker å være ansatt i. De nye fylkeskommunenes kompetansebehov, sammen med informasjonen som blir hentet inn via karleggingen, vil legges til grunn for innplasseringsprosessen, som etter planen starter til høsten.

Fylkesrådet foreslår følgende kriterier for innplassering (i prioritert rekkefølge):

  1. Kompetansebehov og arbeidsoppgaver
  2. Kompetanse og erfaring
  3. Tjenesteansiennitet
  4. Sosiale forhold

Gir trygghet og rettferdighet

– Det har vært gjennomført en prosess på kort tid sammen med de tillitsvalgte og vernetjenesten i Viken fylkeskommune om prinsippene. Fylkesrådet mener kriteriene, samlet sett, sikrer både de nye fylkeskommunenes kompetansebehov, og samtidig gir trygghet og rettferdighet for den enkelte ansatte ved innplassering i de tre nye fylkeskommunene, sier fylkesråden.

Har stor tro på å finne gode løsninger

– Vi vil strekke oss lang for å etterkomme den enkelte ansattes ønsker og behov i innplasseringsprosessen, men det må alltid være organisasjonenes kompetansebehov som veier tyngst i en slik prosess. Når det er sagt, så har jeg stor tro på at vi vil finne gode løsninger for de aller fleste. Vi trenger all den gode kompetansen vi har i Viken også i de nye fylkeskommunene, sier konstituert HR-direktør, Ann Cathrin Guldberg.

Foreslår tre ansettelsesutvalg

Fylkesrådet foreslår også å nedsette tre ansettelsesutvalg for rekruttering av tre nye administrative toppledere, som skal lede arbeidet med å etablere de tre nye fylkeskommunene.

 – De nye administrative topplederne vil være ansvarlig for videre organisering og innplassering av ansatte i de tre nye fylkeskommunene. Å få på plass disse nøkkelpersonene så fort som mulig, vil skape ro og trygghet i organisasjonen. Derfor foreslår fylkesrådet å sette ned tre ansettelsesutvalg, sier Søvik.  

Bred involvering er viktig

Til slutt foreslår fylkesrådet å opprette et nytt partssammensatt utvalg (PSU), for å involvere de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i byggingen av de nye fylkeskommunene.

– Det kommer flere viktige saker som berører de ansatte framover, og det er et viktig demokratisk prinsipp at de ansatte og deres organisasjoner blir involvert og hørt i prosesser som angår dem, sier fylkesråden.

Prosessen videre

De omtalte sakene skal nå behandles i de geografiske utvalgene, i komité for finans, administrasjon og klima, i det nye partssammensatte utvalget, og til sist i fylkestinget.

Til toppen