Fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember

Dersom alt går som det skal etter fylkestingsomvalget i Moss kommune, kan det nye fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember. Også dato for budsjettbehandling er på plass. 

– Jeg er glad for at vi har fått mange viktige avklaringer på plass. Vi legger opp til et stramt, men realistisk tidsskjema, sier påtroppende fylkeskommunedirektør for nye Østfold fylkeskommune Solveig Helene Olsen.

Omvalget i Moss finner sted 27. november. Valgresultatet blir, etter alle solemerker, klart kort tid etter dette. Det betyr at det nye fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember.

I dette møtet velges blant annet politisk styringsmodell med reglementer, fylkesordfører, varaordfører og komitéledere i det nye fylkestinget. 


Behandler budsjettet før jul

Blant sakene som må behandles politisk før nyttår er budsjett og økonomiplan. 

Etter at fylkesrådet i Viken la fram sitt budsjettforslag for nye Østfold fylkeskommune tidligere i høst, legger påtroppende fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen fram et revidert budsjettforslag 6. desember.

Som fylkesrådet påpeker i sitt forslag, går Østfold inn i en fylkestingsperiode med behov for betydelig økonomisk tilpasning for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi.  
– Utgiftsnivået fra Viken kan ikke videreføres med de inntektsrammene som Østfold fylkeskommune får, sier Olsen.

I det reviderte budsjettforslaget vil fylkeskommunedirektøren starte arbeidet med å tilpasse driften til nye økonomiske rammer. 

Budsjettet behandles så endelig av det nye fylkestinget på todagersmøtet 21. - og 22. desember.

– I omstillingsarbeidet som ligger foran oss vil det bli viktig med et tydelig eierskap hos våre nye folkevalgte, god innsikt og gode prosesser mellom folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og ansatte, avslutter Olsen.