Geografiske utvalg for de tre nye fylkeskommunene er klare 

Nå er det klart hvem som sitter i de geografiske utvalgene for de tre nye fylkeskommunene.Disse tre skal lede de geografiske utvalgene i de tre nye fylkeskommunene. Akershus: Anette Solli (H). Buskerud: Tore Opdal Hansen (H). Østfold: Benedicte Lund (MDG). Viken fylkeskommune  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkestinget behandlet 30. mars saken som om videre arbeid for etablering av nye fylkeskommuner.    

I denne saken ble det blant annet klart hvem som skal sitte i de tre geografiske utvalgene som opprettes fram til de tre nye fylkene er på plass.  

Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

De geografiske utvalgenes virketid er fra 31. mars 2022 til valgdagen for fylkestingsvalg i 2023.  

Det er opposisjonen som har leder og en av to nestledere i utvalgene.  

  • Leder i geografisk utvalg for Akershus er Anette Solli (H) og nestledere er Kristin Antun (MDG) og Hoda Imad (Ap).
  • Leder i geografisk utvalg for Buskerud er Tore Opdal Hansen (H) og nestledere er Lavrans Kierulf (Frp) og Bjørn Tore Ødegården (Ap).
  • Leder i geografisk utvalg for Østfold er Benedicte Lund (MDG) og nestledere er Finn-Erik Blakstad (V) og Håkon Tolsby (Sp).   

Se fullstendig oversikt over medlemmene her: