Oppstart for de geografiske utvalgene

De tre geografiske utvalgene for de tre nye fylkeskommunene er i gang med arbeidet.OSLO: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen ønsket det geografiske utvalget for Akershus lykke til på oppstartsmøtet på Galleriet 27. april. Ingvild Åsgård / Viken fylkeskommune  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en ny milepæl i arbeidet med å etablere tre helt nye fylkeskommuner. Jobben utvalgene gjør skal bidra til at de nye fylkeskommunene får en god start, og jeg ønsker dem lykke til med arbeidet som ligger foran dem, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

De geografiske utvalgene skal behandle og foreslå innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene, fram til opprettelsen. 

- Viktig jobb

27. april var det oppstartmøte på Galleriet for Akershus-utvalget. Utvalget som representerer Østfold har sitt første møte på fylkeshuset i Sarpsborg 28. april. Samme dag starter utvalget som representerer Buskerud opp i Drammen.

Fylkesrådet eller fylkesordfører forbereder saker som blir sendt direkte til de geografiske utvalgene. Utvalgenes forslag sendes fylkestingskomite for finans, administrasjon og klima, som formelt innstiller til fylkestinget.

Det er fylkestinget som gjør alle prinsipielle vedtak i delingsarbeidet og bygging av nye fylkeskommuner. SARPSBORG: Oppstartsmøte for geografisk utvalg Østfold fant sted på fylkeshuset i Sarpsborg 28. april. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune  

– Det er mange som har en viktig jobb å gjøre når de nye fylkeskommunene skal bygges. Vi i fylkesrådet skal gjøre vårt for at de geografiske utvalgene får et godt grunnlag for sitt arbeid, sier Jacobsen.

 Les også: Geografisk utvalg for de tre nye fylkeskommunene er klare

Opposisjonen har leder

Det er opposisjonen som har leder og en av to nestledere i utvalgene. 

  • Leder i geografisk utvalg for Akershus er Anette Solli (H) og nestledere er Kristin Antun (MDG) og Hoda Imad (Ap).
  • Leder i geografisk utvalg for Buskerud er Tore Opdal Hansen (H) og nestledere er Lavrans Kierulf (Frp) og Bjørn Tore Ødegården (Ap).
  • Leder i geografisk utvalg for Østfold er Benedicte Lund (MDG) og nestledere er Finn-Erik Blakstad (V) og Håkon Tolsby (Sp).   

Utvalgslederne er klare for arbeidet som ligger foran dem: 

– Det er bra å være i gang. Selv om meningene om fylkesdelingen har vært forskjellig, er vi opptatt av at Akershus skal ha et best mulig utgangspunkt. Det er god stemning i utvalget og jeg er optimistisk på vegne av arbeidet vi skal gjøre, sier Anette Solli (H) fra geografisk utvalg Akershus.

Tore Opdal Hansen (H), geografisk utvalg Buskerud, er enig: 

BUSKERUD: Oppstarten for geografisk utvalg Buskerud fant sted i Drammen 28. april.  - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  – Vi står foran en stor politisk og administrativ oppgave som vi har liten tid på. Derfor må vi som arbeider med dette jobbe hardt og effektivt for å legge et best mulig grunnlag til fylkene er operative fra 1. januar 2024. Det er viktig at vi har forståelse for arbeidets kompleksitet. Mange ansatte i administrasjonen skal, i tillegg til å drifte Viken, også arbeide med etablering av de nye fylkene. Det kommer til å være en stor tilleggsoppgave.

Benedicte Lund, MDG, geografisk utvalg Østfold sier følgende: 

– Vi er nok alle spente og utålmodige etter å komme i gang med arbeidet. Som leder av det geografiske utvalget for Østfold ønsker jeg bidra til gode, konstruktive diskusjoner slik at vi får luftet godt de avklaringene som må til for å få gode bredt forankrede vedtak innenfor rammene av det mandatet utvalget har. I en sak som har vært diskutert så «høylytt» som denne er det nå viktig for den generelle tilliten i folket at vi politikere får til en god prosess. Prosessen skal også gi det beste grunnlaget for tjenestene fylkeskommunen skal gi, og ikke minst gi trygge rammer for alle de ansatte.

Fylkesrådet har oppfølgingsansvar

Ansvar for oppfølging av geografiske utvalg i fylkesrådet ser slik ut:

  • Geografisk utvalg for Akershus: Fylkesråd Edvin Søvik med Heidi Westbye Nyhus som vara.
  • Geografisk utvalg for Buskerud: Fylkesråd Tonje Kristensen med Olav Skinnes som vara.
  • Geografisk utvalg for Østfold: Fylkesråd Johan Edvard Grimstad med Annette Lindahl Raakil som vara.

De geografiske utvalgenes virketid er fra 31. mars 2022 til det er på plass nye valgte fylkesting høsten 2023.