Partssammensatt utvalg og ansettelsesutvalg

Fylkestinget har besluttet å nedsette tre ansettelsesutvalg – ett for hver av de nye fylkene, og et partssammensatt utvalg, bestående av 13 medlemmer og vararepresentanter.
Illustrasjonsbilde Tank Design  

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de nye fylkeskommunene og de ansatte. 

Roger Ryberg med flkesordførerkjedet rundt halsen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Roger Ryberg André Strand, Viken fylkeskommune  – Partssammensatt utvalg har allerede hatt sitt første møte, og har kommet godt i gang med det viktige arbeidet. Jeg er godt fornøyd med at utvalget har en bred sammensetning, med sentrale personer fra politikken og representanter for de ansatte, som sammen skal jobbe for å finne gode løsninger for de tre nye fylkene, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

–  Det er viktig at ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i byggingen av de nye fylkeskommunene gjennom godt medvirkningsarbeid. Partssammensatt utvalg vil bidra til det, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

7 medlemmer, samt varamedlemmer, ble enstemmig valgt i fylkestingsmøtet 11. mai.

Medlemmer og varamedlemmer

 • Leder Bjørn Tore Ødegården (Ap)
 • Nestleder Lise Hagen Rebbestad (H)
 • Medlem Hans Petter de Fine (R)
 • Medlem Ida Ohme Pedersen (FrP)
 • Medlem Simen Nord (H)
 • Medlem Cecilie Agnalt (Ap)
 • Medlem Anne Grimsrud (Sp)
 • Balder Alvær Olafsen (SV)
 • Kristin Antun (MDG)
 • Lavrans Kierulf (FrP)
 • Hoda Imad (Ap)
 • Brita Skallerud (Sp)
 • Magnus Weggesrud (Sp)
 • Ida L. Røse (KrF)
 • Solveig Schytz (V)

Øvrige 6 medlemmer, og varamedlemmer, er utpekt av hovedsammenslutningene etter forholdstallsprinsippet:

 • Medlem Bente Gårdeng (LO)
 • Medlem Rønnaug Nordby Smørås (YS)
 • Medlem David Maximillian Graatrud (Akademikerne)
 • Medlem Marit Fulland Danielsen (UNIO)
 • Medlem Jens Gunnar Adolfsen (UNIO)
 • Medlem Hilde Dæhlie (Fylkeshovedverneombud)
 • Varamedlem Geir Woo Grønnestad (LO)
 • Varamedlem Kari Rønnaug Eide (YS)
 • Varamedlem Åsmund Hanevik (Akademikerne)
 • Varamedlem Camilla Helen Landsverk (UNIO)
 • Varamedlem Jonill Engesæter (UNIO)
 • Varamedlem Bjørn Kaare Lerdahl (Fylkeshovedverneombud)

Tre ansettelsesutvalg

Fylkestinget har også besluttet å nedsette tre ansettelsesutvalg for rekruttering av prosjektledere til de nye fylkeskommunene – ett for hvor hver av de nye fylkene: Akershus, Buskerud og Østfold.

Kandidatene vil være ansatt som prosjektledere frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkeskommunedirektører eller administrasjonssjef (sistnevnte i en parlamentarisk modell) i de nye fylkeskommunene, fra 1. januar 2024.

Ansettelsesutvalg for tilsetting av prosjektleder - fylkeskommunedirektør/administrasjonssjef i nye Akershus fylkeskommune består av: 

 • Hoda Imad (Ap)
 • Anette Solli (H)
 • Anders Eidsvaag Graven (Sp)
 • En representant fra fylkesrådet tiltrer

Ansettelsesutvalg for tilsetting av prosjektleder - 
fylkeskommunedirektør/administrasjonssjef i nye Buskerud fylkeskommune består av: 

 • Bjørn Tore Ødegården (Ap)
 • Tore Opdal Hansen (H)
 • Christina Mørkve (H)
 • En representant fra fylkesrådet tiltrer

Ansettelsesutvalg for tilsetting av prosjektleder - fylkeskommunedirektør/administrasjonssjef i nye Østfold fylkeskommune består av: 

 • Cecilie Agnalt (Ap)
 • Roar Lund (H)
 • Benedicte Lund (MDG)
 • En representant fra fylkesrådet tiltrer

To tillitsvalgte følger hvert utvalg/hver rekrutteringsprosess

Viktig med rask ansettelse

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune – De fremtidige administrative ledere er viktige nøkkelpersoner, og vil ha overordnet ansvar for videre   organisering av de nye fylkeskommunene og innplassering av ansatte. Det er derfor viktig å få besatt disse stillingene så fort som mulig. Det vil også bidra til ro i organisasjonen, og det er veldig viktig i tiden vi når går inn i, sier fylkesrådslederen. 

Ansettelsesutvalgene skal samarbeide med HR og et eksternt rekrutteringsfirma om rekrutteringsprosessen. To tillitsvalgte følger hver ansettelsesprosess. Det er fylkestinget som foretar formell ansettelse i stillingene.