Presentasjon av administrativ utredningsrapport

Det er laget en administrativ utredning om konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling. Her er en videopresentasjon av rapporten.

Utredningen omhandler blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Til toppen