Samarbeidsavtaler for de nye fylkeskommunene

Fylkesrådet vedtok 13. april sin innstilling til flere viktige samarbeidsavtaler for de nye fylkeskommunene.

tannhjul og hender - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Freepic

Fylkestinget vedtok 26. oktober 2022 at det skal inngås kommunalt oppgavefellesskap/vertsfylkessamarbeid på følgende områder for nye Akershus, Buskerud og Østfold:

  • Fagskolen i Viken
  • Regional bibliotekutvikling (fylkesbibliotekene)
  • Statistikk, analyse og kart
  • Renholdsforvaltning og utvikling
  • Anskaffelser
  • Regionalt forskningsfond
  • Ombudet for barn og unge
  • Veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil

Fylkesrådets har fulgt opp vedtaket i fylkestinget, og er nå klar med sin innstilling til forslag til samarbeidsavtaler på disse områdene.

Siv Henriette Jacobsen (Ap) - Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen Morten Brakestad

– Samarbeidsavtalene regulerer hvordan de tre nye fylkeskommunene sammen skal styre og administrere samarbeidet. Det er viktig at vi sikrer god, effektiv forvaltning og styring, og samtidig oppnår de gevinstene som er mulig ved godt samarbeid, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Fylkestinget beslutter 

Innstilligen fra fylkesrådet skal behandles videre i partssammensatt utvalg og de geografiske utvalgene, før forslag til innstilling skal behandles i finans-, administrasjons- og klimakomitéen. Sakene skal etter planen sluttbehandles i fylkestinget 10. mai i år.

Les mer