Slik skal verdiene fordeles mellom de nye fylkene

Viken fylkesting behandlet 15. desember sak om hvordan fordelingen av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld skal foregå ved etableringen av tre nye fylkeskommuner. 

Dame på talerstol, foran to store skjermer - Klikk for stort bildeSaksordfører Torunn Skottevik (Ap) legger fram saken om prinsipper for deling på fylkestinget 15.12.22 Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune

Fylkestinget vedtok i februar i år prinsipper for fordeling av eiendeler, egenkapital og gjeld i forbindelse med beslutningen om å søke om oppdelinga av Viken.

Fylkestinget vedtok 15. desember at disse prinsippene skal legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Edvin Søvik - Klikk for stort bildeEdvin Søvik Morten Brakestad

– Vi skal sikre gode forutsetninger for de tre nye fylkeskommunene. Nye Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner skal få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som hver enkelt fylkeskommunene brakte inn i Viken fylkeskommune, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.

Fordelingen skal legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for de tre fylkeskommunene.

Fordelingsprinsipper:

  • Akershus, Østfold og Buskerud skal få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som ble brakt inn i Viken fylkeskommune.
  • Eiendeler og tilhørende gjeld opparbeidet i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2023 overføres ny fylkeskommune ut ifra et geografisk fordelingsprinsipp.
  • Eiendommer som er geografisk lokalisert i kommuner med endret fylkestilhørighet fra 01.01.2024 sammenlignet med 31.12.2019, overføres til ny fylkeskommune. Tilhørende gjeld knyttet til disse overføres i den grad det kan fastsettes ut i fra Vikens regnskapsførte balanseverdier.
  • Øvrig gjeld for felles investeringsprosjekter fordeles ut ifra Akershus, Buskerud og Østfolds andeler av frie inntekter for 2024.
  • Vikens andel av aksjene i Østfold Energi tilfaller nye Østfold fylkeskommune. Akershus Energi tilfaller nye Akershus fylkeskommune. Renteinntekter fra det ansvarlige lånet til Vardar tilfaller nye Buskerud fylkeskommune.

Videre politisk behandling av arbeidet

Mai 2023: Det fremmes en fylkestingssak i mai 2023 om en foreløpig beløpsmessig fordeling av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld. Vikens balanseførte verdier i Vikens regnskap for 2022 fordeles beløpsmessig mellom Akershus, Buskerud og Østfold i samsvar med fylkestingets vedtak i desember 2022.

Juni 2024: Den endelige fordelingen av Vikens eiendeler, egenkapital og gjeld, behandles av de tre fylkestingene for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i etterkant av deres behandling av Viken fylkeskommunes regnskap for 2023. Dette forventes å skje i juni 2024.