Styringsform for de nye fylkeskommunene er vedtatt

Fylkestinget har besluttet at fremtidige Akershus fylkeskommune skal ha en parlamentarisk styringsform, mens fremtidige Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal styres etter en formannskapsmodell. 
Fylkestinget vedtar styringsform for nye fylker André Strand, Viken fylkeskommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble klart i fylkestingets møte 22. juni. Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) - Klikk for stort bilde André Strand, Viken fylkeskommune

– Fra høsten skal vi i gang med å bygge de nye fylkeskommunene. Da  er det viktig å ha avklart styringsformen, slik at vi sikrer legitimitet rundt prosessen, og for at den administrative organiseringen gjøres i tråd med hva fylkestinget ønsker, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Fylkestinget velger parlamentarisme for nye Akershus

Et flertall i fylkestinget stemte for å innføre en parlamentarisk styringsform i Akershus, og formannskapsmodell i Buskerud og Østfold.

Ole Guttorm Brenden (Ap) Viken fylkeskommune   – Det er fordeler og ulemper forbundet med begge varianter. Et parlamentarisk system krever en større organisasjon og er mer kostbart. Men fremtidige Akershus fylkeskommune kommer til å bli Norges største fylke – større enn Oslo, og det krevet en robust fylkeskommune. Da mener jeg en parlamentarisk modell kan forsvares, sier saksordfører Ole Guttorm Brenden (Ap). 

I forkant av fylkestingets behandling av saken, har den blitt behandlet i de geografiske utvalgene til de fremtidige fylkene.

Det er imidlertid de fremtidige fylkestingene for Akershus, Buskerud og Østfold som fatter endelig beslutning om styringsform, høsten 2023.

FAKTA

Formannskapsmodell vs. parlamentarisk styringsform
Både formannskapsmodell og parlamentarisk styringsform er godkjente styringsformer i Norge, men formannskapsprinsippet er hovedregelen.

De viktigste formelle forskjellene på formannskapsmodellen og parlamentarisme, er organiseringen knyttet til ansvar, oppgaver og ordførerrollen i det utøvende organet.

Parlamentarisk modell: Fylkesrådet har det øverste administrative ansvaret
I et formannskapsbasert system fatter politikerne vedtak på bakgrunn av faglige råd fremmet av fylkeskommunedirektøren (tidligere fylkesrådmann). I et parlamentarisk system er det fylkesrådet som har det øverste administrative lederansvaret, og som har ansvar for at saker blir forsvarlig utredet, og at vedtak følges opp.

Dersom fylkestinget ikke har tillit til én eller flere fylkesråder, eller fylkesrådet som et kollegium, kan det i en parlamentarisk styringsform fremme et mistillitsvedtak i fylkestinget. I en formannskapsmodell, er medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalgene valgt for en fireårs-periode, og dermed kan de ikke «avsettes». 

Størrelsen på fylkestingene

I det samme møtet fattet fylkestinget også vedtak om hvor mange representanter som skal sitte i de fremtidige fylkestingene. Endringene vil skje fra fylkestingenes konstituerende møter i oktober 2023.

Dette er en sak hvor kostnader må veies opp mot best mulig representasjon. Også denne saken er behandlet i de geografiske utvalgene, før den ble stemt over i fylkestinget.

Fylkestinget vedtok at:

  • Akershus fylkesting skal bestå av 51 representanter
  • Buskerud fylkesting skal bestå av 47 representanter
  • Østfold fylkesting skal bestå av 43 representanter

Regelendringer til høsten

Kommunal- og distriktsdepartementet har varslet en egen proposisjon til høsten når det gjelder gjennomføring av fylkesdelingen, som kan påvirke fylkestingets vedtak.

– Fylkestinget vil ta høyde for eventuelle endringer som kommer fra departementet. Det har vært viktig å fatte vedtak i saken nå på grunn nominasjonsprosessen som er i gang i partiene, planlegging av fylkestingsvalget neste høst, og fordi at størrelsen på fylkestinget er en viktig faktor når vi fra høsten skal bygge de nye fylkeskommunene, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

FAKTA

Blir regulert av Kommuneloven
Ifølge Kommunelovens § 5-5 fastsetter fylkestingene selv medlemstallet sitt. Men det skal være et oddetall, og det skal oppfylle følgende krav til minste antall medlemmer:

a. Fylkestinget skal ha minst 19 medlemmer i fylkeskommuner som ikke har over 150 000 innbyggere.
b. Fylkestinget skal ha minst 27 medlemmer i fylkeskommuner med over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere.
c. Fylkestinget skal ha minst 35 medlemmer i fylkeskommuner med over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere.
d. Fylkestinget skal ha minst 43 medlemmer i fylkeskommuner med over 300 000 innbyggere.

1. januar 2022 var innbyggertallet som følger:

  • Akershus: 694.657
  • Buskerud: 269.819
  • Østfold: 304.754

(Basert på fordeling av kommuner i Viken fylkeskommunes søknad om fylkesdeling)

Les også