Utsetter beslutningen om kjøp av eiendom til i høst

Fylkesrådet foreslår å utsette beslutningen om eventuelt kjøp av eiendom for å huse det nye hovedkontoret for nye Akershus fylkeskommune til i høst.

Hovedkontor Sandvika - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Slik kan et fremtidig hovedkontor se ut Asplan Viak AS og Longva Arkitekter AS

I 2019 vedtok fellesnemnda for Viken fylkeskommune å kjøpe eiendommen Leif Tronstads plass 7 i Sandvika.

Intensjonen var at nybygget som er planlagt på eiendommen, skulle huse deler av den fremtidige fylkesadministrasjonen til Viken fylkeskommune.

Ettersom det er vedtatt å sende søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune, må det foreligge et nytt politisk vedtak dersom en ny Akershus fylkeskommune skal benytte eiendommen til nytt hovedkontor. Vedtaket må foreligge senest i oktober 2022.

Fornuftig å utsette beslutning

Edvin Søvik - Klikk for stort bildeEdvin Søvik Morten Brakestad –  Ved å utsette beslutningen til i høst vil vi få et bedre kunnskapsgrunnlag for å gjøre en god vurdering av hva vi gjør med tomta. Vi vil også kunne vurdere andre alternative lokaliseringer for et nytt hovedkontor for nye Akershus innen utflytting fra Galleri Oslo. Jeg anser derfor utsettelse som det mest fornuftige nå, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

– Det betyr at vi må bruke tiden godt fremover. Signaler fra Bærum kommune om mulig redusert utnyttelse av tomta i Sandvika gir risiko for at tomtekostnaden kan bli uforholdsmessig høy i forhold til utnyttelsen. Ved å utsette beslutningen til i høst vil vi ha en mer sikker indikasjon på hvilken utnyttelse Bærum kommune vil tillate på eiendommen i Sandvika. Det vil gi oss et bedre beslutningsgrunnlag, sier Søvik.

Fylkestinget skal behandle saken i et senere møte. 

Les også 

Oppdatert 16.05.22:
Fylkestinget vedtok i sitt møte 11. mai å utsette beslutningen om å eventuelt kjøpe eiendommen Leif Tronstadsplass 7 til senest oktober 2022.

Til toppen