Arbeid med deling og etablering av tre nye fylker

Etter søknad fra Viken fylkesting vedtok Stortinget 14. juni 2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.24.

Fremtidig styringsform

Viken fylkesting har besluttet at fremtidige Akershus fylkeskommune skal ha en parlamentarisk styringsform, mens fremtidige Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal styres etter formannskapsmodellen. 

Ser mer om styringsform for de nye fylkeskommunene

De nye fylkestingenes størrelse

 • Akershus fylkesting skal bestå av 51 representanter
 • Buskerud fylkesting skal bestå av 47 representanter
 • Østfold fylkesting skal bestå av 43 representanter

Administrative ledere i de tre nye fylkeskommunene

Fylkestinget vedtok 15. september 2022 å ansette følgende tre administrative ledere:

De tre vil være ansatt som prosjektledere frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkeskommunedirektører eller fylkesdirektør (sistnevnte i en parlamentarisk modell) i de nye fylkeskommunene, fra 1. januar 2024.

Ansettelsesprosessen

Fylkestinget nedsatte tre ansettelsesutvalg i rekrutteringen av stillingene, ett utvalg for hver av de nye fylkene

Se medlemmene i ansettelsesutvalgene

Forpliktende samarbeid

De tre nye fylkeskommunene skal inngå forpliktende samarbeidsorganisasjoner på en rekke ulike områder:

Geografiske utvalg

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Se medlemmene i de geografiske utvalgene

Regionale planer

Fylkestinget vedtok 30. mars 2022 at Viken skal arbeide videre med kunnskapsgrunnlag, og legge til rette for vedtak om regionale planer i de nye fylkeskommunene. Det betyr at endelig vedtak om regionale planer gjøres av de tre nye fylkene.

Viken overleverer plangrunnlag til de nye fylkene

Bakgrunn og dokumenter

Se oppsummering av beslutningsgrunnlag og dokumenter

Tidslinje for videre arbeid

Her er noen hovedmilepæler i det videre arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner.

Februar 2022

Vedtar å søke om oppdeling

23. februar: Viken fylkesting vedtar å søke om oppdeling

Mars 2022

Søknad om deling
Prinsipper og føringer for delingsprosess

 • 8. mars: Fylkeskommunen sender søknad om oppdeling til Kommunal- og distriktsdepartementet
 • 30. - 31. mars: Fylkestinget behandler prinsipper og føringer for en oppdelingsprosess

Våren 2022

Behandling i Stortinget
Valg av styringsform

 • 14. juni: Søknad om deling av Viken og etablering av tre nye fylkeskommuner vedtatt av Stortinget. 
 • 23. juni: Foreløpig valg av politisk styringsform for de nye fylkeskommunene

Høsten 2022

Ansettelser av ledere og innplassering av ansatte
Samarbeidsløsninger

 • Ansettelse av nye fylkeskommunedirektører
 • Ansettelse av ledere og innplassering av medarbeidere starter
 • Beslutning om formelt IKT-samarbeid og andre fremtidige samarbeidsløsninger

Våren 2023

 • Innplassering av medarbeidere ferdigstilles
 • Forberede fylkestingsvalg

Høsten 2023

Fylkestingsvalg

 • 11. september: Tre nye fylkesting velges

Januar 2024

Etablering av tre nye fylkeskommuner

 • Deling av Viken fylkeskommune og etablering av tre nye fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 
Til toppen