Arbeid med deling og etablering av tre nye fylkeskommuner

Etter søknad fra Viken fylkesting vedtok Stortinget 14. juni 2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.24.

Bakgrunn og dokumenter

Se oppsummering av beslutningsgrunnlag og dokumenter

Tidslinje for videre arbeid

Her er noen hovedmilepæler i det videre arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner.

Februar 2022

Vedtar å søke om oppdeling

23. februar: Viken fylkesting vedtar å søke om oppdeling

Mars 2022

Søknad om deling
Prinsipper og føringer for delingsprosess

 • 8. mars: Fylkeskommunen sender søknad om oppdeling til Kommunal- og distriktsdepartementet
 • 30. - 31. mars: Fylkestinget behandler prinsipper og føringer for en oppdelingsprosess

Våren 2022

Behandling i Stortinget
Valg av styringsform

 • 14. juni: Søknad om deling av Viken og etablering av tre nye fylkeskommuner vedtatt av Stortinget. 
 • 23. juni: Foreløpig valg av politisk styringsform for de nye fylkeskommunene

Høsten 2022

Ansettelser av ledere og innplassering av ansatte
Samarbeidsløsninger

 • Ansettelse av nye fylkeskommunedirektører
 • Ansettelse av ledere og innplassering av medarbeidere starter
 • Beslutning om formelt IKT-samarbeid og andre fremtidige samarbeidsløsninger

Januar 2023

 • Ansettelse av ledere ferdigstilles

Mars 2023

 • Innplassering av medarbeidere ferdigstilles

Våren 2023

 • Forberede fylkestingsvalg

Høsten 2023

Fylkestingsvalg

 • 11. september: Tre nye fylkesting velges
 • 17. oktober: Fylkestinget i Akershus har konstituerende møte
 • 18. oktober: Fylkestinget i Østfold har konstituerende møte
 • 19. oktober: Fylkestinget i Buskerud har konstituerende møte

Januar 2024

Etablering av tre nye fylkeskommuner

 • Deling av Viken fylkeskommune og etablering av tre nye fylkeskommuner fra 1. januar 2024.