Geografiske utvalg

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Saker og møter

Se saker og møter i de geografiske utvalgene 

Medlemmer i de tre geografiske utvalgene

Oppgavene til de geografiske utvalgene

  • Fylkesrådet eller fylkesordfører forbereder saker som blir sendt direkte til utvalgene.
  • Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.
  • Utvalgenes forslag sendes fylkestingskomite for finans, administrasjon og klima, som formelt innstiller til fylkestinget. 

De geografiske utvalgenes virketid er fra 31. mars 2022 til valgdagen for fylkestingsvalg i 2023.  

Til toppen