Beslutningsgrunnlag og dokumenter

Bakgrunn for saken

  • 13. september 2021 la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. I tråd med sin plattform startet fylkesrådet arbeidet med å forberede en sak til fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken.
  • 14. oktober 2021 vedtok fylkesrådet et mandat for den administrative utredningen som skulle danne grunnlaget for saken som skal behandles i fylkestinget. Den administrative utredningen kartla konsekvenser knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester. 
  • 17. desember 2021 vedtok fylkesrådet å innstille på en oppdeling av Viken fylkeskommune. Saken og utredningsrapporten ble oversendt fylkestinget for videre behandling.
    Fylkestinget sendte saken ut på høring.
  • 23. februar 2022 vedtok fylkestinget at det skal sendes søknad til Stortinget om oppdeling av Viken fylkeskommune. Saken ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer.
  • 14. juni 2022 vedtok Stortinget at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.24.