For leverandører og samarbeidspartnere

Informasjon til leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med oppdeling av Viken og etablering av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Til leverandører av IT systemer

Viken fylkeskommunens IT-løsninger skal gjenbrukes og videreføres for bruk i de tre nye fylkeskommunene. Det vil bli etablert et felles IKT-samarbeid som skal levere IKT-tjenestene til disse tre nye fylkeskommunene.

IKT-samarbeidet forutsettes å bli avtalepart overfor leverandørene på vegne av fylkeskommunene.

IT-løsningene må tilpasses for bruk av de tre nye fylkeskommunene og ta hensyn til de organisatoriske og tekniske forutsetningene.

I tillegg kan det bli etablert flere «forpliktende samarbeid» hvor de tre fylkene går sammen om å løse oppgaver innen avgrensede områder. Innen disse samarbeidsområdene vil det være behov for at data deles på tvers. Avgjørelser om forpliktende samarbeid vil foreligge i løpet av oktober 2022.

Til toppen