Høringsmottakere i sak om om oppdeling av Viken

Kommuner

 • Aremark kommune
 • Asker kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Bærum kommune
 • Drammen kommune
 • Eidsvoll kommune
 • Enebakk kommune
 • Flesberg kommune
 • Flå kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Frogn kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Gol kommune
 • Halden kommune
 • Hemsedal kommune
 • Hol kommune
 • Hole kommune
 • Hurdal kommune
 • Hvaler kommune
 • Indre Østfold kommune
 • Jevnaker kommune
 • Kongsberg kommune
 • Krødsherad kommune
 • Lier kommune
 • Lillestrøm kommune
 • Lunner kommune
 • Lørenskog kommune
 • Marker kommune
 • Modum kommune
 • Moss kommune
 • Nannestad kommune
 • Nes kommune
 • Nesbyen kommune
 • Nesodden kommune
 • Nittedal kommune
 • Nordre Follo kommune
 • Nore og Uvdal kommune
 • Oslo kommune
 • Rakkestad kommune
 • Ringerike kommune
 • Rollag kommune
 • Rælingen kommune
 • Råde kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Sigdal kommune
 • Skiptvet kommune
 • Ullensaker kommune
 • Vestby kommune
 • Våler (Viken) kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Ål kommune
 • Ås kommune

Fylkeskommuner

 • Innlandet fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune

Stat

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Helsedirektoratet
 • HK dir – Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidl. DIKU)
 • Husbanken øst
 • IMDI -Integrering og mangfoldsdirektoratet
 • Jernbanedirektoratet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • NAV Vest-viken
 • NAV Øst-viken
 • NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Riksantikvaren
 • Statsforvalteren
 • Statens vegvesen
 • Statkraft
 • Statskog

Kommuneregioner

 • Asker/ Bærum
 • Drammen
 • Follorådet
 • Gardermoregionen
 • Hadelandsregionen
 • Hallingdal
 • Indre Østfold
 • Interkom.pol.råd
 • Kongsbergregionen
 • Lier
 • Mosseregionen
 • Ringeriksregionen
 • Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
 • Søndre Viken
 • Øvre Eiker

Arbeidstakerorganisasjoner i Viken fylkeskommune

 • Fylkeshovedverneombudet i Viken
 • AFAG
 • Bibliotekarforbundet
 • CREO
 • DELTA
 • Den norske tannlegeforening
 • ECONA
 • Fagforbundet
 • FO
 • Forskerforbundet
 • Juristforbundet
 • Naturviterne
 • NITO
 • Norsk lektorlag
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Parat
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • TEKNA
 • Utdanningsforbundet

Andre

 • Akademikerne
 • Akershus Bondelag
 • Akershus kunstforeninger
 • Akershus musikkråd
 • Akershus Reiselivsråd
 • Asker næringsforening
 • Askim kulturhus
 • Avfall Norge
 • Bane NOR
 • Blender Collective
 • Brageteateret
 • Brakar
 • Buskerud bondelag
 • Buskerud Kunstsenter
 • Buskerud musikkråd
 • Buskerud Næringshage
 • Buskerud teater
 • Buskerudbyen (sekretariat)
 • Buskerudmuseet
 • Bussterminalutstillingen
 • Bypakke Nedre Glomma (sekretariat)
 • Bærum næringsråd
 • Cafe Hanko
 • Cicero
 • Circular Norway
 • Circular Oslo
 • Circular Regions
 • DanseFOT
 • Destinasjon Drammen AS
 • Destinasjonsselskaper NHO reiseliv
 • Det Norske Blåseensemble
 • Drammen symfoniorkester
 • E6 - Østfold medieverksted
 • Elevorganisasjonen
 • Energy Valley
 • Flå Vekst SA
 • FNF - Forum for natur og friluftsliv
 • FN-sambandet
 • Follo næringsråd
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forum for Natur og friluftsliv
 • Forum for utvikling og miljø
 • Fredrikstad Næringsforening
 • Fremtiden i våre hender
 • Fremtiden i våre hender, Moss
 • Fremtiden i våre hender, Nordre Follo
 • FRI/skeiv ungdom
 • Frivilligsentralene nettverk
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Galleri F15
 • Gjenvinning Østfold
 • Grensekomiteen Värmland-Østfold
 • Grønn byggallianse
 • Hallingdal Næringshage
 • Hemsedal Turisttrafikklag
 • Henie Onstad Kunstsenter
 • Huseiernes landsforbund
 • Høgskolen i Østfold
 • Innovasjon Norge
 • Interkultur
 • isarpsborg AS
 • Jessheimbyen næringsforening
 • Kjeller Innovasjon
 • Kommunenes opplæringskontor i Buskerud
 • KompetanseNorge
 • Kongsberg Innovasjon
 • Kongsberg jazzfestival
 • Kongsberg Næringsforum
 • Kulturtanken (Den kulturelle skolesekken)
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Kunst rett Vest
 • Kunstvisitten
 • Leveld kunstnartun
 • Litteraturhuset i Fredrikstad
 • LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • LO - Landsorganisasjonen
 • LO Viken Oslo
 • Lørenskog næringsråd
 • Mental helse ungdom
 • MiA Museene i Akershus
 • Miljøløftet Moss (sekretariat)
 • Mosseregionens næringsutvikling
 • Musikknettverk Østlandet (MØST)
 • Nagelhus Schia Production
 • Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Naturvernforbundet Buskerud
 • Naturvernforbundet Oslo og Akershus
 • Naturvernforbundet Østfold
 • NCE Smart Energy Markets
 • Nesbyen Turist- og Næringsservice AS
 • Nesodden næringsråd
 • NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
 • NHO Oslo Viken
 • NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning
 • NINA – Norsk institutt for naturforskning
 • Nitja senter for samtidskunst
 • NIVA – Norsk institutt for vannforskning
 • NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Nore og Uvdal Næringsselskap SA
 • Nofima - matforskningsinstitutt
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Geologiske Undersøkelser
 • Norges hytteforbund
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk klimastiftelse
 • Norsk Kulturforum Viken
 • Norsk senter for sirkulærøkonomi
 • NORSUS (tidl. Østfoldforskning) – Norsk institutt for bærekraftsforskning
 • Nye Veier AS
 • Næringsalliansen Oslofjordvest
 • Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Næringshagen Østfold
 • Opera Østfold AS
 • Opplæringskontoret for off. sektor i Østfold
 • Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken
 • Oscarsborgoperaen
 • Oslo Handelstands Forening
 • Oslo og omland friluftsråd
 • Oslofjorden Friluftsråd
 • OsloMet
 • OsloMet AFI
 • OsloMet NIBR
 • Oslopakke 3 (sekretariat)
 • Osloregionen interkommunalt politisk råd
 • Partnerskap for næringsutvikling i Østfold
 • Pensjonistforbundet i Akershus
 • Pensjonistforbundet i Buskerud
 • Pensjonistforbundet i Østfold
 • Pilotgalleriet Akershus
 • Pilotgalleriet Buskerud
 • Press - Redd Barna ungdom
 • Reg. kompetansesenter for dans, Bærum kulturhus
 • Region Värmland
 • Rexir Utvikling
 • Ringerike Næringsforening
 • Ruter
 • Røde Kors, Viken
 • SABIMA
 • SAFO TVB (Samarbeidsforum Funksjonshemmedes Organisasjoner Telemark-Vestfold- Buskerud)
 • SAFO Øst (Akershus – Østfold)
 • SIVA - Selskapet for industrivekst
 • Skift- og næringslivets klimaledere
 • Skolenes landsforbund
 • Spekter
 • Stockholm Resilience Center
 • Studieforbundet Kultur og tradisjon
 • Sunne kommuner
 • Svinesundskomiteen
 • Sørum næringsforum
 • TØI – Transportøkonomisk institutt
 • Un Global Compact Norge
 • Ungt Entreprenørskap Viken / JA Viken
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Utdanningsforbundet
 • Vestfossen kunstlab
 • Viken barne- og ungdomsråd
 • Viken filmsenter AS
 • Viken idrettskrets
 • Viken teaterråd
 • Viken teknologiklynge
 • Virke
 • Visit Fredrikstad og Hvaler AS
 • Visit Geilo
 • Visit Gol AS
 • Visit Greater Oslo
 • Visit Norefjell AS
 • Visit Østfold AS
 • VOFO – Voksenopplæringsforbundet, Akershus
 • VOFO – Voksenopplæringsforbundet, Buskerud
 • VOFO – Voksenopplæringsforbundet, Østfold
 • Vy
 • Västra Götalandsregionen
 • YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Økologisk Norge
 • Østafjelske kompetansesenter for musikk (ØKS)
 • Østfold bondelag
 • Østfold dansekompani for ungdom
 • Østfold internasjonale teater
 • Østfold kollektivtrafikk
 • Østfold Kunstsenter
 • Østfold musikkråd
 • Østfold symfoniorkester
 • Østfoldmuseene
 • Østlandsutstillingen
 • ØstNorsk Jazzsenter
 • Ål utvikling
Til toppen