Møter og saker

Fylkestinget

Fylkestinget styrer etableringsprosessen og tar alle prinsipielle og overordnede beslutninger med bakgrunn i saksutredninger fra fylkesrådet.

Det er Fylkestinget som gjør endelig vedtak i sakene.

Komite for finans, administrasjon og klima

Komite for finans og administrasjon og klima avgir innstilling til fylkestinget.

Geografiske utvalg

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Se medlemmene i de geografiske utvalgene

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de nye fylkeskommunene og de ansatte.

Se medlemmene i partssammensatt utvalg 

Møtedatoer og sakspapirer

Til toppen