Møter og saker

Møtedatoer og sakspapirer

Slik er den politiske saksgangen i arbeidet med etableringen

Fylkestinget

Fylkestinget styrer etableringsprosessen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, og tar alle prinsipielle og overordnede beslutninger med bakgrunn i saksutredninger fra fylkesrådet.

Det er fylkestinget som gjør endelig vedtak i sakene.

Mer om fylkestinget

Komite for finans, administrasjon og klima

Komite for finans og administrasjon og klima avgir innstilling til fylkestinget.

Se medlemmene i Komite for finans og administrasjon og klima

Geografiske utvalg

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen.

Se medlemmene i de geografiske utvalgene

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de nye fylkeskommunene og de ansatte. Partssammensatt utvalg består av representanter fra politikken og representanter for de ansatte (tillitsvalgte og vernetjenesten). 

Se medlemmene i partssammensatt utvalg