Fakta og tall om Viken

Her finner du tall og fakta om Viken fylke. 

 Folketall og bosetning

 • Viken har 1 252 384 innbyggere, det vil si 23 prosent av landets befolkning (Per 01.01.2021)
 • Viken hadde i 2020 en befolkningsvekst på 11 219 personer. 
 • Viken har 51 kommuner.
 • I folketall er Flå kommune den minste med litt over 1 000 innbyggere, og Bærum den største med snart 130 000 innbyggere.
 • 16 av kommunene i Viken har under 5000 innbyggere, og to kommuner har over 100 000 innbyggere.
Fem største kommuner i Viken med folketall
Nr. Kommunenavn Administrasjonssenter Antall innbyggere per 1.1.2020
1. Bærum Sandvika  127 731
2. Drammen Drammen  101 386
3. Asker Asker  94 441
4. Lillestrøm Lillestrøm  85 983
5. Fredrikstad Fredrikstad  82 385

    

Kart over Viken fylke med kommuner fra 2020 - Klikk for stort bildeKart over Viken fylke med kommuner fra 2020 Se mer på Viken fylkeskommunes kartportal

Kartportalen gir deg en oversikt over videregående skoler, tannklinikker, museer og kulturinstitusjoner, kulturminner, fylkesveier, vannområder og andre plan- og temadata.

Areal og geografi

 • Areal: 24 595 km2 med ferskvann og øyer, og er det 6. største fylket i areal i landet.
 • Samlet kystlinje: 2 265 km
 • Jordbruk: 2 173 km2 jordbruksareal, tilsvarende 9,0 prosent av det totale landarealet, mot 3,4 prosent i hele landet.
 • Skogsareal: 56,8 prosent, mot 37,6 prosent i hele landet.
 • Høyeste fjell: Folarskardnuten (1933 moh.) på Hallingskarvet.
 • Største innsjø: Tyrifjorden: 137 km2 (Norges 5. største innsjø)
 • Lengde elv: Numedalslågen, med 272 km.

Det geografiske midtpunktet i Viken ligger i Modum kommune i nærheten av Kløftefoss. (Breddegrad: 60 gr., 4 min., 54,4 sek. og lengdegrad: 9 gr., 56 min., 1,4 sek.).

2 524 km2, eller 10 prosent av Vikens samlede areal, er vernet etter naturvernloven. Det gjelder nasjonalparker, naturreservater, og landskapsvernområder. Det aller meste av arealet er Hardangervidda nasjonalpark.

Elever og videregående skoler 

 • Samlet er det 75 videregående skoler i Viken, hvorav 58 drives av fylkeskommunen.
 • Samlet har Viken over 42 000 elever i videregående opplæring, og av disse gikk over 40 000 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.
 • Totalt har over 51 000 elever rett på skoleskyss i Viken, hvorav over 25 000 er i videregående opplæring.

Fylkesveier og kollektivtrafikk

 • Det er over 5 353 kilometer med fylkesvei i Viken. 
 • En kjøretur med bil fra sør i Viken (Svinesund) til Halne på Hardangervidda er 379 kilometer, og tar ca. 5 timer å kjøre uten stopp med gjeldende fartsgrenser.
 • Kollektivselskapene i Viken hadde i 2018 over 87 mill. reiser. Det var en økning på 6 prosent fra året før. Andelen skolereiser var 21 prosent av alle kollektivreiser.
 • Fylkeskommunen eier tre kollektivselskaper som trafikkerer ulike deler av fylket. Brakar i tidligere Buskerud, Østfold kollektivtrafikk i tidligere Østfold, og Ruter i Oslo og tidligere Akershus. Viken eier ca. 40 prosent av Ruter, mens Oslo kommune eier 60 prosent.

Se også

Til toppen