Fakturaadresse

Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230.
 

Fakturaadresse for papirfakturaer er:
Fakturamottak, Postboks 1160 Sentrum, 0107 Oslo.

Vi ønsker at alle fakturaer merkes med enten bestillernummer eller ordrenummer.
Når en ansatt hos Viken fylkeskommune bestiller varer og tjenester oppgir de en referanse. Referansen de bruker i Viken kaller vi for bestillernummer og består av 6 siffer. Referansen blir brukt for å sende fakturaen til riktig ansatt i Viken. 

For spørsmål om fakturering, kontakt oss på epost: brukerhjelp@viken.no.

Fakturaadresse

Til toppen