Sending av faktura til fylkeskommunen

Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230.

Som et tiltak i koronasituasjonen ønsker Viken å betale sine fakturaer raskere. Da er det viktig at leverandørene sørger for korrekte fakturaer:

For at Viken kan betale fakturaer raskere må fakturaene sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230 og merkes med bestillernummer eller ordrenummer.

Bestillernummer er et 6-sifret referansenummer som skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse.» Se også under "Krav til faktura"  

Det er avgjørende at kun siffer plasseres her, ingen tekst eller andre tegn. Se eksempel fra XML-fil: 

Klikk for stort bilde   

Se hele tiltakspakken

Til toppen