Sending av faktura til fylkeskommunen

Viken fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 921 693 230.

Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt:

For at Viken kan betale fakturaer må fakturaene merkes med bestillernummer ved bestilling uten eHandel eller ordrenummer ved bestilling via eHandel

Bestillernummer er et 6-sifret referansenummer som skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse.» Se også under "Krav til faktura".  

Det er avgjørende at kun siffer plasseres her, ingen tekst eller andre tegn. Se eksempel fra XML-fil: 

 

   

Til toppen