Sikkerhet og beredskap

For henvendelser som gjelder Viken fylkeskommunes arbeid med sikkerhet og beredskap, ta kontakt med fagenhet for sikkerhet og beredskap i avdeling for kommunikasjon og politisk støtte.

Fagenhetens formål er å sørge for at Viken fylkeskommune ivaretar sitt beredskapsansvar på en god måte. Det betyr å gi råd, veilede, gi opplæring og sørge for et helhetlig beredskapssystem.

Ta kontakt med

Beredskapsleder Guro Hegna Svendsen
E-post: gurosv@viken.no
Mobil: 916 27 245

For mediehenvendelser

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte Tone Stenbek
E-post: tonesten@viken.no
Mobil: 970 18 337

Til toppen