Sikkerhet og beredskap

Viken fylkeskommune skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

Gjennom øvelser og planverk skal virksomhetene settes i stand til å ta sitt linjeansvar i det forebyggende arbeidet og når uønskede hendelser inntreffer.

Kontaktinformasjon

For henvendelser som gjelder Viken fylkeskommunes arbeid med sikkerhet og beredskap, ta kontakt med seksjon for sikkerhet og beredskap i avdeling for kommunikasjon og politisk støtte.

For generelle henvendelser

E-post: beredskap@viken.no

For kontakt med beredskapsleder

Beredskapsleder Guro Hegna Svendsen
E-post: gurosv@viken.no
Mobil: 91 62 72 45

For mediehenvendelser

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte Tone Stenbek
E-post: tonesten@viken.no
Mobil: 97 01 83 37

Beredskapsledelse

Sentral kriseledelse i Viken fylkeskommune