Regjeringen gjeninnfører de vanlige fraværsreglene i videregående skole og på ungdomsskole fra høsten 2022.

Buss i fart

Gjennom statlig kompensasjon fra regjeringen og tiltak fra fylkesrådet på til sammen 300 millioner sikres kollektivtilbudet gjennom første halvdel av 2022.
 

Gamle Hvam museum.

Vikens museer kan nå søke støtte til tilskudd for tilsetting av unge som "museumsverter".  

Pandemien har rammet både innbyggere og arbeidsplasser hardt, og preget lokalsamfunn over hele Viken. Derfor har alle partiene i Viken blitt enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.   

Til toppen