På grunn av økt koronasmitte har regjeringen bestemt at fravær av helsegrunner i hele skoleåret 2021–22 skal kunne dokumenteres med egenmelding.

 

Buss i fart

Gjennom statlig kompensasjon fra regjeringen og tiltak fra fylkesrådet på til sammen 300 millioner sikres kollektivtilbudet gjennom første halvdel av 2022.
 

Lærer hjelper tre elever

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær. 

Gamle Hvam museum.

Vikens museer kan nå søke støtte til tilskudd til tilsetting av unge som "museumsverter".  

Pandemien har rammet både innbyggere og arbeidsplasser hardt, og preget lokalsamfunn over hele Viken. Derfor har alle partiene i Viken blitt enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.   

Rød buss ved bussholdeplass

Viken fylkeskommune ber nå alle innbyggere innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. 

Gutt med munnbind leser i bok

Fra 12. april: Mindre grupper når skolene er på rødt tiltaksnivå og mulighet for å anbefale bruk av munnbind på skolenes fellesarealer. Fortsatt gjelder det å være hjemme hvis man er syk, holde avstand til andre og ha god hånd- og hostehygiene.

 

Globus i solen

I Viken fylkeskommune tilbyr Hvam, Sørumsand og Rud videregående skoler vanligvis årsopphold for Vg2 i Storbritannia, og Drammen videregående skole årsopphold på New Zealand. Disse tilbudene er avlyst kommende skoleår.

 

Oppdatert 22.02.21:
Regjeringen har nå lettet på de strenge smitteverntiltakene i Halden og Sarpsborg.

Nesodden, Ås, Ski og Oppegård tannklinikker er tilbake i normal drift med enkelte tilrettelegginger.

Regjeringen annonserte på en pressekonferanse 19. februar at det kommer endringer i de nasjonale smitteverntiltakene, blant annet gis det lettelser for for barn, unge og studenter.

Endringene gjelde fra tirsdag 23. februar. 

Oppdatert 09.02.21:
Regjeringen letter på tiltakene

Oppdatert 03.02.21
Kommunene i ring 1 og ring 2 fra Halden-utbruddet får lettelser i tiltakene

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.
 

Til toppen