Rikke Follestad sendte en melding til en av sine kjære lærere, Even Kruse Skatrud, på Rud videregående skole, og ba ham om å spre budskapet til sine kolleger.

På grunn av koronaviruset er formidlingen til læreplasser utsatt i noen bransjer. Det betyr at du ikke behøver å bli stresset om du ikke har fått læreplass innen den vanlige fristen.

Tavle, blyanter og bøker

Alle skriftlige eksamener for videregående skole våren 2020 er avlyst. Elevene vil få vitnemål selv om skriftlig eksamen avlyses.

Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen. Flere tiltak kommer i ukene framover.  

Halvard Ingebrigtsen, Nina Solli, Ulf Lervik

Mandag 23. mars kl. 12.00 legger fylkesrådet i Viken fram tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. NHO og LO deltar også på pressekonferansen, som kan følges direkte på nett.

For å sikre drift gjennom koronasituasjonen, reduserer nå kollektivselskapene i Viken en del avganger og ruter. I første omgang gjelder det først og fremst skoleavgangene. 

 

 

De ordinære timene ved tannklinikkene er avlyst, men alle pasienter med et akuttbehov skal få tilbud om tannhelsehjelp i Viken. Ta kontakt med din faste tannklinikk om du har behov for akutt tannhelsehjelp. 
 

- Alle bibliotek i Viken har nå stengt dørene for publikum. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men i verste fall kan den strekke seg langt fram i tid. Det er uheldig av flere årsaker. Bibliotekene er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og bibliotekets kjerneoppgaver knyttet til formidling og utlån av fysisk litteratur vil stilles i bero, sier fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold i Viken fylkeskommune.

  

På grunn av koronaviruset stenger vi fylkeshusene i Drammen, Oslo og Sarpsborg for besøkende fra og med 16. mars og inntil videre.

Lærer veileder snekkerlærlinger

Pågående fag-/svenneprøver og kompetanseprøver kan sluttføres dersom dette er vurdert tilrådelig, men ingen nye prøver skal igangsettes fra mandag 16. mars. Det er noen av tiltakene som igangsettes innen opplæring i bedrifter i forbindelse med korona-situasjonen. 

Til toppen