Tavle, blyanter og bøker

Askim og Mysen videregående skoler følger opp med tiltak for å bidra til å stoppe den pågående alvorlige spredningen av koronaviruset i Indre Østfold. I første omgang omgjøres alle fysiske utviklingsdager for lærerne i uke 33 om til digitale opplegg. -Samtidig forbereder vi oss på å måtte gjøre innstrammende smitteverntilpasninger av skolestart den påfølgende uken, sier de to skolenes rektorer Vigdis Gjerberg og Janne Ruud Østby.

  

Håndsprit for vandrere

Fylkeskommunen setter inn engangstiltak for å avhjelpe situasjonen for pilegrimsherberger/småskala overnattingssteder langs pilegrimsledene i Viken. 
 

Skjermbilde av dashboard med statistikk som fremviser risikofaktorer knyttet til Covid-19

Viken fylkeskommune har laget en oversikt som viser utbredelsen av risikofaktorer for covid-19 i alle Norges kommuner.

Iver Alne Bolin og søstrene Victoria og Caroline Sørensen. i røde russedresser, sammen med Siv Henriette Jacobsen

– Det skal mer til enn et virus for å klare å bekjempe norsk russetid! 
Iver Alne Bolin, russ i Moss og elev ved Kirkeparken videregående skole, har fått på seg russedressen og feirer at tretten år på skole er tilbakelagt.

Lærer underviser elever i klasserom

Torsdag bestemte regjeringen at alle elever skal tilbake på skolen innen 15. mai. Smittevernreglene skal følges, noe som betyr at det må gjøres tilpasninger.

Statistikk  som viser andelen arbeidsledighet i Viken i slutten av april 2020

Arbeidsledigheten i Viken økte kraftig de første ukene med tiltak rettet mot spredning av koronaviruset og nådde en topp på 11,1 prosent i slutten av mars. Over 82 000 arbeidstakere bosatt i Viken har eller har vært permittert siden 9. mars. Varehandel og overnattings- og serveringsbransjen er hardest rammet.

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg

– Mange har meldt interesse for å være eksamensvakter, så nå kan vi trygt gjennomføre alle privatisteksamenene i Viken, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning, Siv Henriette Jacobsen. Hun er veldig takknemlig for at mange vil bidra til at privatistene får fullført sine fag og kan søke seg videre. 

 

Elev- læring- og mobbeombudene har utformet råd til hvordan lærerne i grunnskolen best kan møte elevene i hverdagen igjen. 

Tannlegestol og utstyr

Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger behandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller. 

Mandag 27. april åpner vi de videregående skolene igjen for yrkesfagelever i Vg2 og elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Gode smittevernrutiner skal gjøre elevene og de ansatte trygge.

Til toppen