363 korona-millioner fra regjeringen

Viken fylkeskommune mottok i juni 363 millioner kroner i kompensasjon fra regjeringen for å bøte på effektene av koronapandemien.Buss i fart  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Morten Brun

Mesteparten av pengene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 341 millioner kroner, går til kompensasjon for tapte billettinntekter og økte kostnader i kollektivtrafikken.

Resten går til tannhelse og videregående opplæring, med henholdsvis 8 og 14 millioner kroner.

En ekstraordinær situasjon

Koronapandemien har medført en ekstraordinær situasjon for kollektivtrafikken, med kraftig redusert etterspørsel etter reiser, og et stort fall i billettinntektene.

Så langt har statlig kompensasjon dekket opp for tapte billettinntekter, slik at kollektivtilbudet kan opprettholdes, og slik at nødvendige reiser kan gjennomføres innenfor smittevernfaglige råd.

Regjeringen har i forslaget til revidert statsbudsjett signalisert at de vil kompensere for tapte billettinntekter så lenge de statlige smittevernsrestriksjonene opprettholdes.

Ikke nok penger

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan reisemønstret vil være etter pandemien. Kollektivselskapenes egne prognoser viser en betydelig reduksjon i antall kollektivreiser, og dermed billettinntekter, en god periode etter at de statlige smittevernsrestriksjonene opphører.

 – Disse pengene kommer godt med. Kollektivselskapene er avhengige av statlige kompensasjonsordninger for bortfall av billettinntekter. Men det er avgjørende med mer forutsigbarhet. I beste fall varer pengene til november. Hva som skjer på lengre sikt med kompensasjonsordningen er uavklart, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Halvard Ingebrigtsen (Ap).

– Oslo og Viken har i et møte med Samferdselsdepartementet, og i et oppfølgende brev, orientert om situasjonen og at det er behov for støtte også i en overgangsperiode etter smittevernsrestriksjonene opphører. Vi håper regjeringen vil lytte til oss, sier Ingebrigtsen.

Til toppen