Den Kulturelle Skolesekken avlyser alle fysiske arrangement ut skoleåret

På grunn av smittesituasjon forlenger Den Kulturelle Skolesekken i Viken perioden med avlysninger av alle fysiske arrangement til og med 18. juni 2021. Digitale formidlinger går som planlagt.

Tom tribune - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune avlyser fysiske arrangement i Den kulturelle skolesekken Camilla Aarsrud  

På sine nettsider skriver DKS Viken følgende:

"DKS Vikens turnévirksomhet på tvers av kommunegrenser og skolenes store belastning med håndtering av smittesituasjon er tungtveiende årsaker for ny periode med avlysninger.  

Vi vil komme tilbake med mer informasjon nærmere sommeren om hvordan vi forholder oss til oppstart av høstsemesteret. DKS Viken er nå i sluttspurten av arbeidet med å lande neste års program. Vi gleder oss til å presentere dette, og har stor tro på at vi kan gjennomføre flere fysiske formidlinger etter sommeren.  

Utøver blir betalt i henhold til kontrakt i avlysningsperioden."

Digitale løsninger

DKS Viken har siden nedstengingen i mars 2020 jobbet med digitale løsninger for å kunne opprettholde et kulturtilbud til barn og unge i Viken.

Til toppen