Fjerner krav om legeerklæring i høst 

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august fram til 1. november. Elevene skal likevel levere egenerklæring, og foresatte må bekrefte fraværet for elever under 18 år.  

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bildePå grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Shutterstock   

Fraværsreglene endres for å sikre at elever som ikke skal være på skolen på grunn av symptomer eller mistanke om smitte, faktisk holder seg hjemme.

Elevene registrerer fravær i Visma InSchool (VIS), som normalt. Se skolenes nettsider for mer informasjon om VIS.

Frem til 1. november høsten 2020 gjelder følgende:

  • Elevene trenger ikke dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent helsefravær, men må levere egenerklæring, som foresatte må bekrefte for elever under 18 år. 
  • Eleven skriver egenmelding i VIS. Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som lastes opp i VIS av eleven.
  • Elever i Vg4, som tar påbygg, og som skal ta utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november, kan på samme måte få fravær godkjent på grunnlag av egenmelding ved gjennomføring av slik prøve i den aktuelle perioden.

Alternativ/digital undervisning ved fravær

Departementet påpeker at skolene må tilrettelegge for alternativ undervisning for de som må være hjemme med milde korona-symptomer eller er i karantene uten å være syke. Dette betyr at skolene må tilby undervisning tett opptil den vanlige ved å legge til rette for digital undervisning eller hjemmeoppgaver for å sikre den faglige progresjonen for elever som er borte fra skolen.

Se også Regjeringen.no 

Til toppen