For elever, foresatte og skoler

Skolene er tilbake til de vanlige reglene om smittevern og fravær. 

Vanlige fraværsregler fra høsten 2022

Regjeringen har gjeninnført de vanlige fraværsreglene i videregående skole og på ungdomsskole fra høsten 2022.

Elevene kan fra høsten ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

De nasjonale smitteverntiltakene er opphevet, og vi er tilbake til de vanlige reglene om smittevern for skolene. 

  1. Syke personer skal ikke være på skolen.
    Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Skoleskyss

  • Skoleskyssen går som normalt

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.