Fylkesrådet og regjeringen sikrer kollektivtilbudet for våren 2022

Gjennom statlig kompensasjon fra regjeringen og tiltak fra fylkesrådet på til sammen 300 millioner sikres kollektivtilbudet gjennom første halvdel av 2022.
Buss i fart  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Morten Brun  

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen, Ap Morten Brakstad    – Vi er glade for at regjeringen nå har varslet at den vil forlenge en kompensasjonsordning for kollektivtrafikken, i første omgang ut mars 2022. Det er viktig for alle som er avhengig å bruke bussen, og for våre klima- og miljøambisjoner, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken.

Pandemien er ikke over. Og den uforutsigbare situasjonen rammer kollektivselskapene hardt.

   – Som storsamfunn er vi ennå ikke klare for å vende tilbake til en “ny normal”, slik mange av oss trodde tidligere i år. Det er derfor behov for fortsatt betydelige midler til kollektivtrafikken. Vi foreslår for fylkestinget å forskuttere statlige kompensasjonsmidler til Ruter gjennom et lån fram til juni 2022. Det er viktig for å gi forutsigbarhet til  de reisende, forteller fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (Ap) i Viken fylkeskommune. Edvin Søvik - Klikk for stort bildeEdvin Søvik, Ap Morten Brakestad   

Videre samarbeider Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner med staten om finansiering av kollektivtilbudet gjennom det som kalles Byvekstsamarbeidet.

Her er det satt av 100 millioner kroner som skal brukes for å opprettholde kollektivtilbudet i Ruters område på dagens nivå.

Fylkesrådet legger til grunn at også tilbudet i Brakar og Østfold Kollektivtrafikk vil være sikret første halvår. 

Olav Skinnes - Klikk for stort bildeOlav Skinnes, Sp Morten Brakstad    – I sum sikrer disse tiltakene et fortsatt godt kollektivtilbud for våre innbyggere i første halvdel av 2022, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) i Viken fylkeskommune.

 Sakene behandles i fylkestinget 15.- 16. desember.

Til toppen