"Koronapakke": Gir tilskudd for å ansette unge som museumsverter

Vikens museer kan nå søke støtte til tilskudd for tilsetting av unge som "museumsverter".  

Som ledd i Vikens korona-tiltakspakke har Vikens museer nå mulighet til å søke støtte til økt bemanning i sommer. 

En million kroner

Viken fylkeskommunes nye korona-tiltakspakke er nå offentliggjort.

Et av tiltakene er 1 million kroner til ekstrahjelp/sommerjobb for unge som «museumsverter».

Ordningen er basert på innspill fra museene, ut fra at risikoen for manglende inntjening gjør det vanskelig å ta inn ekstrahjelp også i 2021-sesongen. Stimuleringsmidlene er ment å gi viktige sommerarbeidsplasser for unge. 

– Vi vil med det aller første lage en enkel søkbar tilskuddsordning for de museene i Viken som får driftstilskudd fra staten og/eller fylkeskommunen, og oppfordrer dere til å se om dere har mulighet for å tilsette ungdom/studenter denne sommeren med tilskudd fra denne, sier seksjonsleder for Kulturhistorisk formidling og verdiskaping, Anne Traaholt. 

Hva er en «museumsvert»? 

Viken fylkeskommune tolker «museumsverter» romslig, dvs. som ekstrahjelp til den typen oppgaver man til vanlig bruker unge sesongansatte til, samt nye behov som følger av pandemitiltakene (veiledning og tilsyn, ekstra renhold, osv.). 

Kort søknadsfrist!

 – Vi ber om korte søknader innen onsdag 9. juni. Vi vil behandle og besvare søknadene så snart vi kan, slik at dere kan komme i gang med rekrutteringen, sier Traaholt. 

Tiltakspakken er omforent mellom alle partiene i fylkestinget, og blir vedtatt av fylkestinget 17.6. Ettersom det må tas et formelt forbehold om fylkestingets godkjenning, kan ikke tildelingsbrevene sendes ut før dette. 

– Dette er tett oppunder sesongen, og vi må ha en kort søknadsfrist og hurtig behandling fra vår side, men vi håper likevel at dere har mulighet for å bruke ordningen, sier Anne Traaholt.

Til toppen