Koronasituasjonen: Avlyser skolesekk-turnéer

Oppdatert 19.03: Den kulturelle skolesekken Viken har vedtatt å avlyse alle turnéer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars. Avlysningsperioden er nå utvidet til å vare til og med 30. april (var opprinnelig frem til påske). Utøvere får dekket sine avtalte honorar i denne perioden. 

coronavirus - Klikk for stort bilde Istock/MF3d

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Viken følger situasjonen om koronaviruset i Norge kontinuerlig, og avlysningen er del av et forebyggende "føre var-prinsipp".  Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.   

Skolene i Viken må avlyse sine bestillinger

 Alle samarbeidende kommuner, skoler og utøvere er kontaktet etter avgjørelsen om å avlyse alle turneer.

Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles (for eksempel elevtransport).  DKS Viken har også sendt ut dette varselet til postmottak til kommunene. 

Utøvere på turné for Den kulturelle skolesekken Viken får dekket honorar

Den kulturelle skolesekken Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtalene. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøvere har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke.  

DKS Viken har informert alle berørte kommuner og skoler i Viken om avlysningene. 

Etter 1. mai

For utøvere som har turneer som fortsetter, eller starter, etter 1. mai vil vi komme tilbake med mer informasjon. 

Digitale formidlingsløsninger

Vi jobber med muligheten for digitale formidlingsløsninger for å kunne gi et kulturtilbud til elevene i Viken.

Har du spørsmål?

For spørsmål tilknyttet Den kulturelle skolesekken og koronasituasjonen, ta kontakt med seksjonsleder DKS Cathrine Haakonsen.

Les også mer på nettsidene til Den kulturelle skolesekken i Viken

Til toppen