Legger frem tiltakspakke

Mandag 23. mars kl. 12.00 legger fylkesrådet i Viken fram tiltak for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. NHO og LO deltar også på pressekonferansen, som kan følges direkte på nett.

Halvard Ingebrigtsen, VIken fylkeskommune, Nina Solli, NHO, Ulf Lervik, LO - Klikk for stort bildeHalvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune, Nina Solli, NHO Viken Oslo, Ulf Lervik, LO Viken Oslo Tom-Egil Jensen  

Følg pressekonferansen direkte her

Tiltakene som legges fram mandag er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Dette er de første av flere tiltak som vil komme fra Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommunes tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo og regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo vil innlede pressekonferansen med sine innlegg.

Fylkesrådet vil være representert ved fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold (SV) og fylkesråd for klima- og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp).  

Det er mulig å avtale intervjuer i etterkant av pressekonferansen.

Ta kontakt med

  • Tone Stenbek, kommunikasjonsdirektør, tlf. 970 18 337
  • Ingrid Endrerud, politisk rådgiver, fylkesrådsleders kontor, tlf. 951 52 966

Fysisk oppmøte må meldes i fra på forhånd

Pressekonferansen foregår i Galleri Oslo, Schweigaards gate 4, fylkestingssalen. Dersom mediene ønsker å møte opp fysisk i stedet for å følge med på nett, ber vi om at dere melder dere på i forkant, da fylkesadministrasjonen for tiden er stengt for publikum.

Vi minner for øvrig om 2 meters avstand, god håndhygiene og generelt smittevern.

Til toppen