Oversikt over risikofaktorer for covid-19

Viken fylkeskommune har laget en oversikt som viser utbredelsen av risikofaktorer for covid-19 i alle Norges kommuner.

Skjermbilde av dashboard med statistikk som fremviser risikofaktorer knyttet til Covid-19 - Klikk for stort bildeViken har laget en oversikt over statistikk knyttet til risikogrupper for Covid-19 i alle landets kommuner. Oversikten bygges på statistikk fra en rekke kilder, bl.a. SSB, FHI og Kommunehelsa statistikkbank. Viken fylkeskommune

Gå til oversikten

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom andel smittede og døde og fordelingen og utbredelsen av risikofaktorene, men de som får et alvorlig forløp av covid-19 tilhører som oftest en risikogruppe.

Folkehelseinstituttet har definert følgende risikogrupper knyttet til covid-19:

  1. Eldre personer (65 år og eldre)
  2. Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk), diabetes, kronisk lungesykdom, og kreft
  3. Personer som røyker og personer med overvekt/fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp

Kilde: FHIs risikovurderinger

FHI påpeker at det særlig er eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19-sykdom, og risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.

Det er usikkert om norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet har forhøyet risiko for alvorlig sykdom. Det er så langt lite som tyder på at gravide eller barn med kroniske sykdommer har risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Oversikten inneholder også data for trangboddhet og bosatte i tettsteder. Smitten kan spre seg raskere i tettsteder og i kommuner med stor andel trangbodde, da man der gjerne vil være i kontakt med flere personer, også ukjente personer. Det kan også være vanskeligere å holde trygg avstand generelt.

Se også

Til toppen