Strengere smitteverntiltak i Halden og Sarpsborg

Oppdatert 22.02.21:
Regjeringen har nå lettet på de strenge smitteverntiltakene i Halden og Sarpsborg.

Nesodden, Ås, Ski og Oppegård tannklinikker er tilbake i normal drift med enkelte tilrettelegginger.

Regjeringen annonserte på en pressekonferanse 19. februar at det kommer endringer i de nasjonale smitteverntiltakene, blant annet gis det lettelser for for barn, unge og studenter.

Endringene gjelde fra tirsdag 23. februar. 

Oppdatert 09.02.21:
Regjeringen letter på tiltakene

Oppdatert 03.02.21
Kommunene i ring 1 og ring 2 fra Halden-utbruddet får lettelser i tiltakene

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash

Melding fra 1. februar 2021

Etter nye funn av mutert koronavirus innførte regjeringen strengere smitteverntiltak i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad fra 1. februar 2021.

1. februar ble kommunene Halden og Sarpsborg ble såkalt ring1-kommuner, mens Fredrikstad ble ring 2-kommune.

Aktuelle skoler går over til digital undervisning eller rødt nivå. Fra 3. februar vil tannklinikkene i Sarpsborg, Oppegård, Ski igjen ha tilnærmet normal drift. Ås tannklinikk har redusert drift og gir kun akutt behandling og nødvendig helsehjelp ut uke 5.

Skoler som er i ring1-kommuner

Se skolenes nettsider for nærmere informasjon:

Se også nettsidene til våre resterende skoler for informasjon om smitteverntiltak

Se trafikklysmodellen med rødt, gult og grønt nivå hos Utdanningsdirektoratet

Tannklinikker

Viken tannhelsetjeneste har som følge av koronapandemien økt fokus på smittevern. For å gi et trygt tilbud til våre pasienter følger vi de til enhver tid gjeldene råd og retningslinjer for tannhelsetjenesten gitt av FHI og Helsedirektoratet, samt de lokale påbud/råd fra lokale smittevernmyndigheter i den enkelte kommune.

I forkant av konsultasjoner blir pasienter oppringt fra tannklinikken, for å avklare smittestatus for seg og eventuell ledsager og vil samtidig få beskjed om hvilke smittevernrutiner som gjelder.

Kollektivtrafikken

Viken fylkeskommune anbefaler at man, særlig i de kommunene som nå berøres av de strenge tiltakene, unngår å bruke kollektivtrafikk og kun dersom man må.

Kollektivselskapene opprettholder ordinært tilbud og vil fortløpende vurdere å iverksette ekstra tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig for å ivareta best mulig smittevern i tråd med gjeldene veiledere.

Mer informasjon om nasjonale og kommunale tiltak

Saken blir løpende oppdatert.

Til toppen