Tannhelsetilbudet tilpasset normal hverdag med økt beredskap

Viken tannhelsetjeneste tilbyr ordinære kontroller. Vi ber pasienter som er syke eller har forkjølelsessymptomer om å ringe og avbestille timeavtalen på tannklinikken. 

Viken tannhelsetjeneste følger de til enhver tid gjeldene smittevernsrutiner gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Ved eventuelle større lokale smitteutbrudd kan nødvendige tiltak innføres i samråd med lokal smittevernmyndighet. 

Akutt behov for tannhelsehjelp?

Har du akutt behov for tannhelsehjelp, uavhengig om du har korona eller ikke ta kontakt med din nærmeste tannklinikk på telefon

Benytt hånddesinfeksjon på venterom

Vi ber pasienter som kommer på klinikkene om å bruke hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig på venterommene. Betaling foregår fortrinnsvis med betalingskort.

Koronatelefon på flere språk – Helsedirektoratet