Testing og holde seg hjemme ved korona

Du trenger ikke lenger å teste deg for korona. Er du syk, anbefales du å holde deg hjemme.

Les mer om testing for koronavirus på Helsenorges nettsider

Råd og regler om korona

Lurer du på hvilke råd og regler som gjelder må du sjekke din kommunes nettside.

Lurer du på hvilke nasjonale råd og regler som gjelder så må du sjekke Regjeringens informasjonsside eller Helsenorges informasjonsside.