Tilskudd til kurs og opplæring for å unngå permitterte lærlinger og lærekandidater

Viken fylkeskommune vil gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller permittering som følge av koronasituasjonen. Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter igjen søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Denne gangen gjelder det innenfor utdanningene restaurant- og matfag, service og samferdsel, design og håndverk samt medieproduksjon. Frist 9. april 2021.

To kvinnelige lærlinger i kokkeuniform som tilbereder mat. - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud, Viken fylkeskommune

Hvem kan søke

Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter i Viken fylkeskommune innenfor restaurant- og matfag, service og samferdsel, designe og håndverk og medieproduksjon kan søke på stimuleringsmidlene. Opplæringskontorene kan også søke for/på vegne av den enkelte medlemsbedrift som oppfyller kriteriene under.

Det er mulig å søke om inntil kr 10.000 per lærling. Søkes det midler for flere lærlinger er maksbeløpet kr 75.000.

Slik søker du

Søk om tilskudd til kurs for lærlinger og lærekandidater 

Søknadsfristen er 9. april 2021. 

Vilkårene for å søke om stimuleringsmidler

  1. Lærlingen(e) er i fare for å bli permittert, eller er helt eller delvis permittert.
  2. Midlene skal gå til opplæring i form av utstyr, materialer, personalressurser osv.
  3. Opplæringen som gis skal være av kvalitet og omfang som fører til at lærlingen(e) kan gå opp til fag-/svenneprøve innen normert tid.
  4. Lærlingen(e) har kontrakt innenfor restaurant- og matfag, service og samferdsel, design og håndverk eller medieproduksjon.

Søknaden skal inneholde

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Beskrivelse av opplærings opplegg
  • Bruk av midler (enkelt budsjett)
  • Plan for opplæring og oppfølging
  • Eventuelt samarbeid med andre

Størrelsen på beløp som tildeles vil bli vurdert ut ifra inneholde i søknaden, antall lærlinger som er involvert i opplæringen som skal gis og antall innkommende søknader.

Til toppen