For elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Tilbake til normalen i skoler

Elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes på skolene i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak.

Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

Fravær og dokumentasjon for elevene 

På grunn av koronasituasjonen bestemte Kunnskapsdepartementet i august i fjor at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trengte å levere legeerklæring. Dette unntaket ble opphevet fra og med 11. oktober 2021. 

Er du syk mandag 11. oktober eller i tiden etter, må du levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær.  

Fra og med 11. oktober 2021 gjelder følgende: 

 • Du trenger dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent fravær av helsegrunner. 
 • Du registrerer fraværet ditt i VIS.  
 • Du varsler alltid skolen ved kontaktlærer ved fravær. Faglærer varsles ved timefravær fra deres timer. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.
  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

Fylkeskommunen har ikke myndighet til å fastsette nivået på smittevernet i de videregående skolene. Det er det lokale helsemyndigheter (kommunen) eller regjeringen som beslutter. Viken fylkeskommune som skoleeier har heller ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Det er en nasjonal føring at barn og unge skal skånes for de strengeste tiltakene og at de skal være mest mulig på skolen. 

Elevene må få et forsvarlig opplæringstilbud

Departementet understreker at skolene må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen, får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette kan gjelde

 • elever som selv er i risikogruppe eller har nær familie som er det
 • elever med langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon
 • elever med langvarig eller gjentatt fravær på grunn av symptomer og sykdomsfølelse

Skolene må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Viken fylkeskommune anbefaler primært opplæring på digitale flater for elevgruppene som er omtalt over. Elever som deltar i opplæring hjemmefra, regnes ikke som fraværende.

Skoleskyss

 • Skoleskyssen går som normalt

Utenlandsreiser

Årsopphold i utlandet gjennom utvekslingsprogram avlyst skoleåret 2021/22

I Viken fylkeskommune tilbyr Hvam, Sørumsand og Rud videregående skoler vanligvis årsopphold for Vg2 i Storbritannia, og Drammen videregående skole årsopphold på New Zealand. Disse tilbudene er avlyst for skoleåret 2021/22.

Elever som har vært på utveksling

Utvekslingselever på Vg2-nivå skal henvende seg til skolen der de gikk Vg1 for å få utvekslingsåret godkjent.

Utleie av skolelokaler

På grunn av smittevern er det en restriktiv utlånspraksis for utleie av skolenes lokaler til eksterne.

Elever som får påvist smitte

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.

Til toppen