For elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Skolehverdagen organiseres og skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Det er fortsatt skjerpede krav til hygienetiltak og avstand. Vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for alle. 

Det kan være forskjeller i hvordan skolene og klassene organiserer skolehverdagen med tanke på smittevern. Du finner informasjon fra din skole på skolens nettside.

Fravær og dokumentasjon for elevene

Fra høsten 2020 skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Fraværsgrensen gjelder også som normalt fra skolestart. 

Men på grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august fram til 1. november. Elevene skal likevel levere egenerklæring, og foresatte må bekrefte fraværet for elever under 18 år. 

Fraværsreglene endres for å sikre at elever som ikke skal være på skolen på grunn av symptomer eller mistanke om smitte, faktisk holder seg hjemme.

Elevene registrerer fravær i Visma InSchool (VIS)

Eleven skriver egenmelding i Visma InSchool (VIS). Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp i VIS.

Se skolens nettside for mer informasjon om VIS.

Skoleskyss

Stopp i utenlandsreiser

Det er innført reisestopp ut 2020 for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi, med mulighet for forlengelse. Dette gjelder både for ansatte og elever.

Elever som har vært på utveksling

Utvekslingselever på Vg2-nivå skal henvende seg til skolen der de gikk Vg1 for å få utvekslingsåret godkjent.

Elever som får påvist smitte

Om karantene, isolasjon og områder med smitte

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.

Til toppen