For elever, foresatte og skoler

Informasjon om korona-situasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Elever skal ikke møte fysisk på de videregående skolene - får digital undervisning

Fra og med fredag 13. mars og frem til påske flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen..

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og ansatte permitteres ikke. Ansatte skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Elevene vil få beskjed fra sin skole hvordan opplæringen organiseres. 

Eksamen, vitnemål og inntak

På grunn av koronasituasjonen avlyser regjeringen all skriftlig eksamen for elevene i videregående skole. Elevene vil få vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst.

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om avlysning av eksamen

Viken fylkeskommune avventer nå nærmere svar fra departementet om eksamen for privatister og lærlinger. Det samme gjelder spørsmålet om og hvordan standpunkt skal fastsettes.

Inntaket til de 58 videregående skoene i Viken går som normalt.

Stopp i utenlandsreiser

10.03 ble det innført reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi, både for ansatte og elever så lenge forbudet varer.

Fra 14.03 fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Fravær og dokumentasjon for elevene

Kunnskapsdepartementet har besluttet at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra dokumentasjonskravet gjelder ut skoleåret 2019/2020. 

Om karantene, isolasjon og områder med smitte

Nasjonale myndigheter utvidet reglene for karantene 12. mars:
Alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Uavhengig om de har symptomer eller ei.

Til toppen