For elever, foresatte og skoler

12. februar opphevet regjeringen de nasjonale smitteverntiltakene. Det betyr at vi er tilbake til de vanlige reglene om smittevern for skolene.

Ingen ordinære eksamener våren 2022

Regjeringen har avlyst alle ordinære eksamener for elever våren 2022. 

Det skal fremdeles avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elever har særlig behov for å få avlagt eksamen. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres.

Fravær og dokumentasjon for elevene 

På grunn av økt koronasmitte har regjeringen bestemt av fravær av helsegrunner i hele skoleåret 2021–22 skal kunne dokumenteres med egenmelding. Du trenger altså ikke å gå til lege eller annen sakkyndig for å få dokumentasjon når du for eksempel er syk eller skal testes.

Dersom du er under 18 år, må dine foresatte bekrefte egenmeldingen din.

Fra og med 5. november 2021 gjelder følgende: 

 • Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.
 • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foresattbekreftelse for de under 18 år.
 • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.
 • Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår, frem til 11. oktober 2021.
 • Fravær som følge av sykdom mellom 11. oktober og 5. november 2021 vil ikke bli ført på vitnemål eller kompetansebevis.
 • Fravær av helsegrunner, som er dokumentert med egenmelding/melding fra foresatte, teller ikke på fraværsgrensen.

Vanlige fraværsregler fra høsten 2022

Regjeringen gjeninnfører de vanlige fraværsreglene i videregående skole og på ungdomsskole fra høsten 2022.

Elevene kan fra høsten ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.
  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Skoleskyss

 • Skoleskyssen går som normalt

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.

Til toppen