For elever, foresatte og skoler

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

Oppdatert 08.05.:
Torsdag 7. mai bestemte regjeringen at alle elever skal tilbake på skolen innen 15. mai. Smittevernreglene skal følges, noe som betyr at det må gjøres tilpasninger.

Elever vil få direkte beskjed fra sin skole om oppmøte.

Skoleskyssen går nå igjen som normalt, men med redusert kapasitet på grunn av smittevernhensyn.

Oppdatert 23.04.:
Mandag 27.04. åpnes skolene for yrkesfagelever Vg2 og elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole, som har behov for tilgang til verksted eller spesielt utstyr. Skoleskyssen starter samtidig opp igjen.

Oppdatert 07.04.:
27. april vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Oppdatert 03.04.: 
Viken fylkeskommunes ordning med digital undervisning på de videregående skolene fortsetter også første uke etter påske.

Oppdatert 12.03.:
Fra og med fredag 13. mars og frem til påske flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og ansatte permitteres ikke. Ansatte skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Elevene vil få beskjed fra sin skole om hvordan opplæringen organiseres. 

Eksamen, vitnemål og inntak

Oppdatert 21.04.:
Alle skriftlige og muntlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Privatisteksamen gjennomføres.

Inntaket til de 58 videregående skoene i Viken går som normalt.

Elever som har vært på utveksling

Utvekslingselever på Vg2-nivå skal henvende seg til skolen der de gikk Vg1 for å få utvekslingsåret godkjent.

Fravær og dokumentasjon for elevene

Kunnskapsdepartementet har besluttet at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra dokumentasjonskravet gjelder ut skoleåret 2019/20. 

Oppdatert 12.05:
8. mai ble en midlertidig forskriftendring som gir unntak fra krav om fraværsføring for elever i grunnskolen og i videregående skole fastsatt.

Fravær fra og med 13. mars 2020 og ut skoleåret 2019–2020 skal ikke regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i § 3-3 fjerde ledd, og fraværet skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i § 3-41 første ledd og § 3-47 første ledd.

Manglende oppmøte og deltakelse i opplæringen vil fortsatt kunne føre til at faglæreren ikke har grunnlag til å sette karakter i faget etter reglene i forskrift til opplæringsloven § 3-3 tredje ledd. Manglende deltakelse i opplæringen vil også kunne påvirke vurderingen i orden og oppførsel. Fravær vil dermed fremdeles kunne få konsekvenser for elevene.

Stopp i utenlandsreiser

10.03. ble det innført reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi, både for ansatte og elever, så lenge forbudet varer.

Fra 14.03. fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Om karantene, isolasjon og områder med smitte

Nasjonale myndigheter utvidet reglene for karantene 12. mars:
Alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Uavhengig om de har symptomer eller ei.

Har du en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratets informasjonsside om hjelp til elever som har vanskeligheter ved hjemmeundervisning.

Til toppen