Rutine for håndtering av elever som er bekreftet smittet av Covid-19 (korona)

 • Ved mistanke om smitte, følges råd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. De må alltid kontaktes først.
 • Dersom det forekommer lokale utbrudd, så skal dette håndteres av de lokale helsemyndighetene sammen med skolen det gjelder.

Skolens rutiner

 • Når den lokale kommunehelsetjenesten har gitt beskjed om bekreftet smitte med en elev ved skolen, skal dere
  • I dialog med lokale helsemyndigheter avklare videre håndtering angående smittesporing og lignende.

De generelle rådene som gis er disse:

 • Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer
  • Dersom det gjelder for deg, skal du være i hjemme karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde.
 • Blir man kontaktet gjennom smittesporing får man beskjed om hva som gjelder for deg.
 • Når du er i smittekarantene, skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig.
   
 • Personer i smittekarantene kan ikke:
  • Gå på jobb eller skole
  • Foreta lengre reiser innenlands eller utenlands
  • Ta offentlig transport
  • Oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Du kan ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikk, apotek og kafeer.
 • Unntak:Ved mangel på alternativer, kan du gå på apotek eller butikk, men du må sørge for å holde god nok avstand til andre, bruke munnbind og unngå kø.

Generelle smittevernråd

 • Alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig, ha god håndhygiene- og hostehygiene og være hjemme hvis man er syke.
 • Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du skal testet så raskt som overhodet mulig.
 • Virksomheten skal ha nødvendig dialog med de lokale helsemyndigheter og hvilke regler som gjelder på stedet.
 • Skolen må sørge for at alle ansatte og elever er kjent med hva som gjelder.
 • Skolen skal og alltid forholde seg til de råd som kommer fra Folkehelseinstituttet og de veiledningene som er utarbeidet. Disse må gjøres tilgjengelig på skolenes ansattportal og skolens nettside.
 • Dersom det forekommer lokale utbrudd, så skal dette håndteres av de lokale helsemyndighetene sammen med skolen det gjelder.
 • Skolen og ledelsen må generelt søke den informasjonen som de finner nødvendig fra Helsenorge
Til toppen