Utleie av lokaler ved våre skoler

På grunn av smittevernhensyn må det dessverre være en restriktiv praksis for utlån av skolenes lokaler til eksterne inntil videre. Tilbydere av opplæring, som har rett til gratis utlån av lokaler, vil bli prioritert.

  • Skolenes lokaler skal primært brukes til opplæringsformål. Lokalene skal være istandsatt og holdes rene slik at først og fremst skolens egne elever kan få opplæring på skolen, og dette skal ivaretas i tråd med smittevernreglene.  
  • I vurderingen av mulig utlån må økonomiske og renholdsmessige løsninger avklares i det enkelte tilfellet.
  • For spørsmål om utlån ta kontakt med den aktuelle skolen
Til toppen