Koronasituasjonen: Informasjon for lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter

Fag-, svenne- og kompetanseprøver kan gjennomføres dersom nasjonale og lokale smittevernregler følges.

Alternative prøveformer

Viken fylkeskommune har også åpnet for å gjennomføre fag-, svenne- og kompetanseprøver med alternative prøveformer i utvalgte fag.

Permittering av lærlinger/lærekandidater

Dersom lærebedrifter ser det nødvendig å permittere lærlingen eller lærekandidaten vil vi at dere gir oss beskjed på e-post: fagopplaring@viken.no

Dere kan også bruke samme e-postadresse hvis dere har andre spørsmål vedrørende permittering av lærlinger eller lærekandidater, men vi anbefaler å sjekke NAV sine nettsider først.

Opplæring i bedrift

  • Opplæringen i bedrift følger tilrådningene fra nasjonale myndigheter og de enkelte arbeidsgiveres vurderinger for sine arbeidstakere. Det innebærer at det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdene også for lærlingene og lærekandidatene.
  • Dersom du som lærling blir permittert vil normalt kontrakten bli forlenget tilsvarende. Dette må sees i sammenheng med kontraktens sluttdato og permisjonens varighet. Ved lang varighet på permisjonen må avtalen om forskyvning av utløpsdato for kontrakten gjøres i dialog med fylkeskommunen.
  • Vi viser i tillegg til oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider

Kontakt NAV om du har spørsmål om permittering og inntekt

I forbindelse med permitteringer i læretiden melder det seg gjerne mange spørsmål om inntekt. Du kan lese mer om rettigheter ved permitteringer på nettsidene til NAV.

Dersom du ikke har rett på dagpenger, bør du kontakte NAV for spørsmål om dine rettigheter og få veiledning om andre ordninger.

Reiser og læretid i Europa

Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa.

  • Neste utreiseperiode er våren 2022, dersom koronasituasjonen tillater dette.
  • Søknadsfristen var i oktober 2021. 
  • Mange av de som fikk tildelt plass forrige skoleår fikk ikke reise grunnet korona, og har fått utsatt sin utplassering. Derfor var det kun 10 plasser som det var mulig å søke på.

Prøvenemnder

Bruk av eget smittevernutstyr

Medlemmer i prøvenemnd som vurderer at de skal benytte personlig smittevernstiltak som munnbind, engangshansker, hette med mer under fagprøveavvikling, vil få disse kostnadene refundert gjennom reiseregningen og fremlagt kvittering.

Dersom det er uklart om noe dekkes så ber vi prøvenemndsmedlemmene ta kontakt med seksjon fag- og yrkesopplæring: provenemnd@viken.no

Nasjonale føringer

Til toppen