Koronasituasjonen: Viktig informasjon for lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter

Her er tiltakene som igangsettes innen opplæring i bedrifter i forbindelse med koronasituasjonen. 

Lærer veileder snekkerlærlinger - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver

  Åpner for alternative prøveformer

  Oppdatert 16.06.20:
  Medlemmer i prøvenemnd som vurderer at de skal benytte personlig smitteverntiltak som munnbind, engangshansker, hette, og lignende under fagprøveavviklingen, får disse kostnadene refundert gjennom reiseregningen med vedlagt kvittering.

  Oppdatert 29.03.20: 
  Fra uke 14 vil Viken fylkeskommune åpne for å gjennomføre fag- og svenneprøver med alternative prøveformer i utvalgte fag.

  • Prøver som følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om adferd (antall mennesker som kan samles, avstand mellom mennesker, transport til og fra prøvestedet samt reingjøring med mer), kan gjennomføres etter avtale med fag- og yrkesopplæringsseksjonen. I tillegg må forskriften til Opplæringsloven som regulerer rammene for de enkelte fag-/svenneprøvene overholdes.
  • Prøvenemnda, lærebedrifter og kandidater er ansvarlig for at prøvene gjennomføres i tråd med bestemmelsene, og bes om å utarbeide en beskrivelse av hvordan prøven er planlagt gjennomført og hvordan smittevernreglene ivaretas. 
  • Før prøve igangsettes sendes den til leder for enhet fagprøver og dokumentasjon Heidi Wang Erlandsen, heidierl@viken.no eller Gaber Moharem; gaberm@viken.no 
  • På grunn av omstendighetene kan prøvenemnda se bort fra kravet om fysiske møter med kandidatene ved prøvestart og prøveslutt. Disse møtene kan gjennomføres digitalt ved bruk av ulike og tilgjengelige kommunikasjonsplattformer som vi bruker til daglig; e-post, telefon, Skype, Teams, Chat og lignende.

  Til grunn for prøvegjennomføringen ligger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om adferd samt forskriften til Opplæringsloven som regulerer rammene for den enkelte fag-/svenneprøve.

  Lærebedrifter og opplæringskontor

  Oppdatert 22.03.20: 
  Dersom lærebedrifter ser det nødvendig å permittere lærlingen eller lærekandidaten vil vi at dere gir oss beskjed på e-post: fagopplaring@viken.no

  Dere kan også bruke samme e-postadresse hvis dere har andre spørsmål vedrørende permittering av lærlinger eller lærekandidater, men vi anbefaler å sjekke NAV sine nettsider først.

   Opplæring i bedrift

   • Opplæringen i bedrift følger tilrådningene fra nasjonale myndigheter og de enkelte arbeidsgiveres vurderinger for sine arbeidstakere. Det innebærer at det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdene også for lærlingene og lærekandidatene.
   • Dersom du som lærling blir permittert vil normalt kontrakten bli forlenget tilsvarende. Dette må sees i sammenheng med kontraktens sluttdato og permisjonens varighet. Ved lang varighet på permisjonen må avtalen om forskyvning av utløpsdato for kontrakten gjøres i dialog med fylkeskommunen.
   • Vi viser i tillegg til oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider 

   Kontakt NAV om du har spørsmål om permittering og inntekt

   I forbindelse med permitteringer i læretiden melder det seg gjerne mange spørsmål om inntekt. Du kan lese mer om rettigheter ved permitteringer på nettsidene til NAV.

   Dersom du ikke har rett på dagpenger, bør du kontakte NAV for spørsmål om dine rettigheter og få veiledning om andre ordninger.

   Reisestopp for læretid i Europa

   Hvert år reiser minst 50 lærlinger til andre europeiske land gjennom programmet Læretid i Europa.

   • Viken fylkeskommune har innført reisestopp for både elever, ansatte og lærlinger ut 2020.
   • Lærlinger som fikk tilbud om en utplassering høsten 2020 vil prioriteres når det blir mulig å reise igjen.
   • Foreløpig er det derfor ikke mulig for Viken fylkeskommune å ta imot nye søknader for våren 2021.
   • Vi forventer at neste søknadsperiode blir fra 1. februar 2021 til 1. mars 2021 for å ha muligheten til å reise høsten 2021.
   Til toppen