Innkaller til ordinære kontroller

Tannhelsetjenesten har startet en gradvis opptrapping, og tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller. Pasienter og ledsagere blir i forkant av timen bedt om å avklare smittestatus på telefon.

Ordinære kontroller og undersøkelser

Du vil få beskjed om ny time på SMS eller telefon når vi kan ta imot pasienter til ordinære undersøkelser. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ring din tannklinikk

Akutt behov for tannhelsehjelp?

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din nærmeste tannklinikk på telefon.

Akuttklinikker for pasienter med korona

Det er opprettet tre klinikker i Viken som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til. Les mer om akuttklinikker for koronasmittede pasienter.

Virksomhet utenfor tannklinikkene er fortsatt utsatt

Inntil videre er alle oppsatte avtaler på institusjoner og utadrettet folkehelsearbeid utsatt. Viken tannhelsetjeneste gir ved behov veiledning og bistand via telefon og Skype/Teams.

Informasjonsfilm for barn og voksne

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset, der Hermine (13 år) stiller spørsmål til Helen (lege i Helsedirektoratet). Det kan være nyttig informasjon til både barn og voksne i denne YouTube-filmen.

Økt renhold og hånddesinfeksjon

For å hindre smitte økes renholdet ved våre tannklinikker. Vi ber pasienter som kommer på klinikkene om å bruke hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig på venterommet.

Norske myndigheter oppfordrer også alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Vaner som forebygger smitte

Klikk for stort bildeHvordan forebygge smite Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Til toppen