Akuttklinikker for koronasmittede pasienter

Det finnes to klinikker i Viken, som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til. Det er Tune tannklinikk i Sarpsborg og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst i Oslo. 

Friske, ikke smittede pasienter som trenger akutt tannhelsehjelp, behandles på sin nærmeste tannklinikk.

Hva gjør du dersom du har akutt behov for tannhelsehjelp?

  • Ring din faste tannklinikk på telefon dersom du har store smerter eller hevelser.
    Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter. IKKE møte opp personlig på klinikken. 
  • Tannlegen kan i mange tilfeller skrive ut resepter på medisiner og smertestillende for pasienter som har akutt behov for tannhelsehjelp.
  • I noen tilfeller vurderer tannlegen at det må gjennomføres behandling på klinikken. 
  • For å begrense risikoen for koronasmitte for pasienter og ansatte, gjøres kun de behandlinger som er ytterst nødvendig.

I beredskap

Viken tannhelsetjeneste har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å etablere tilbud om akutt tannlegebehandling for befolkningen i Viken under den pågående Covid-19 pandemien. 

Lederne i de fire lokale tannlegeforeningene og den offentlige tannhelsetjenesten i Viken har også etablert et samhandlings-forum for jevnlig dialog og statusoppdateringer.  – Jeg er imponert over dugnadsånden som vises og med alle gode medarbeidere, både i privat og offentlig sektor, skal vi sammen sørge for at vi kan gi akutt tannhelsehjelp til befolkningen i Viken, sier Berit M. Binde, direktør for tannhelse i Viken fylkeskommune. Hun påpeker at de følger utviklingen tett og gjør nødvendige justeringer av tilbudet i henhold til norske myndigheters råd.

Til toppen