Privatist som skal avlegge eksamen

Oppdatert 22.04:
Alle privatisteksamener i Viken fylkeskommune skal gjennomføres.

Skriftlige privatisteksamen gjennomføres på oppsatt dato.

Når det gjelder muntlig eller muntlig-praktisk eksamen kan det bli endringer i opprinnelig tidsplan. De privatistene det gjelder, får beskjed direkte om endringene.

Oppdatert 05.05:
Grunnet koronasituasjonen våren 2020 tilbyr Viken fylkeskommune alle privatister som ønsker det, uavhengig av årsak, å kunne velge å melde seg av eksamen og få refundert eksamensavgiften. Fristen er 1. mai.

Du kan også melde deg av eksamen etter 1. mai, men da vil du ikke få refundert avgiften.

Ønsker du å melde deg av privatisteksamen, ber vi om at du sender en e-post til det eksamenskontoret du er oppmeldt ved:

Oppdatert 08.04:
Privatisteksamen som skulle vært gjennomført uken etter påske (16), er utsatt på grunn av smittevernhensyn, men avlyses ikke.
Eksamener i uke 17 går som normalt.

Les også

Til toppen