Reisende med kollektivtransport

Sjåfører og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å holde hjulene i gang. Ikke reis med mindre du må – for å sikre god avstand kjører vi med noe redusert kapasitet om bord.

Skoleskyssen går som normalt, men med redusert kapasitet på grunn av smittevernhensyn. Selskapene har dialog med skolene for å sikre at de som har behov for skyss blir ivaretatt.

Skoleskyss og smittevern

Har du spørsmål om skoleskyss og håndtering av smittevern kontakt kollektivselskapet som har ansvar for din bostedskommune.

Rutetider og reiseråd

Oppdatert rutetilbud og reiseråd finner du på nettsidene til kollektivselskapene:

Bruk av munnbind

Viktige smitteverntiltakene på bussen er

  • hold avstand
  • er du syk eller mistenker at du kan være smittet, skal du ikke reise med bussen
  • vask hendene før og etter bussreisen, og unngå unødvendig berøring
  • sjåføren åpner dørene på holdeplassene (ikke passasjerene)
  • vent på tur når du skal gå av, og hold en meters avstand til personer rundt deg

Betaling 

  • Se kollektivselskapenes nettsider for hvordan du kan betale og kjøpe billett 
Til toppen