Reisende med kollektivtransport

For å sikre drift gjennom koronasituasjonen, reduserer nå kollektivselskapene i Viken en del avganger og ruter. I første omgang gjelder det først og fremst skoleavgangene. Selskapene har dialog med skolene for å sikre at de som har behov for skyss blir ivaretatt. Oppdatert rutetilbud og reiseråd finner dere på nettsidene til de tre ulke kollektivselskapene:

Les nyhetssak om redusering av kollektivtrafikken i Viken, datert 20.03.20  

Til toppen