Politiske møter

Etter en periode med kun digitale møter går vi nå gradvis over til å avholde politiske møter også fysisk.

Utover høsten vil det dermed være en blanding av digitale og fysiske møter, i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

Til toppen