Det er kommunene som har ansvar for testing og de har ulik organisering for testing. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testingen er organisert der du er.

Hvilke lokale tiltak og hvilke retningslinjer som gjelder der du bor er det kommunen din som kan svare på.

Mange kommuner har opprettet en egen koronatelefon.

Det er viktig at alle selv tar ansvar for å forebygge smitte. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med å etterleve rådene fra helsemyndighetene.

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen.

Til toppen