Tiltak for næringslivet

Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen.

Tiltakspakke II

2. juni 2021 la fylkesrådet i Viken fram en ny tiltakspakke som ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og til hjelp for barn og unge,. Alle partiene i Viken var enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.

Se hele tiltakspakke II (PDF, 188 kB)

Se pressekonferanse der tiltakspakke II ble lansert

Tiltakspakke I

23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene i den første pakken var en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene var spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur- og samfunnsliv.

Tiltakene innen næring utgjorde totalt ca. 90 millioner kroner, og tiltakspakken til sammen flere hundre millioner kroner.

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. 

Til toppen