Den store lærerjakten 2023

Viken fylkeskommune søker de beste lærerne til våre videregående skoler! Over 300 lærerstillinger lyses nå ut. Søknadsfrist for alle stillingene er 11. april. 

Viken fylkeskommunes kampanje «Den store lærerjakten» er snart i gang, og vi søker de beste lærerne til våre videregående skoler.  

 Vi har over 300 ledige stillingen og tilbyr både faste stillinger og vikariater. 

Se alle stillinger

Se stillingene på webcruiter

Søknadsfristen for alle stillingene er 11. april. 

Trygg jobbsituasjon i fremtidsrettet skole

Viken fylkeskommune er landets største skoleeier innenfor videregående opplæring i Norge, med nesten 46.000 elever som søker opptak til videregående skole til høsten, hvor nærmere 8.500 lærere skal undervise.

– Viken fylkeskommune ønsker å vise vei med en fremtidsrettet videregående skole, hvor engasjerte lærere vil være en viktig del av utviklingen. Som lærer i Viken fylkeskommune vil du ha en trygg jobbsituasjon, selv om fylkeskommunen deles opp i 2024, sier Jan Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse.

– Vi har store ambisjoner på vegne av de videregående skolene våre, og trenger mange dyktige folk med på laget. Vi er opptatt av mangfold og kontinuerlig faglig utvikling av skolene våre. Med flere hundre ledige stillinger kan vi tilby en stor variasjon av muligheter, sier han.

Vi kan tilby

  • sterke fagmiljøer
  • et stort mangfold av undervisningsfag
  • et kontinuerlig fokus på introduksjon, veiledning og kompetanseutvikling av lærerne våre

Viken fylkeskommune ønsker deg som er engasjert og som vil være med å utvikle landets beste videregående skoler for Viken-elevene. 

Til toppen