Rådsområde finans og administrasjon

Fylkesrådsområdet omfatter Vikens oppgaver innenfor blant annet HR, økonomi, anskaffelser, digitalisering og eiendom.    
 

Administrativ ledelse

Avdelinger

 • Avdeling for anskaffelser
  • Seksjon for fagutvikling og støtte: seksjonsleder Nina Rørmark
  • Seksjon for IKT: seksjonsleder Maaikel Reiber
  • Seksjon for profesjonelle tjenester: seksjonsleder Marianne Svendsen
  • Seksjon for varer: seksjonsleder Magnus Holm
 • Avdeling for digitalisering
  • Seksjon for service: seksjonsleder Ann Anthony
  • Seksjon for teknologi: seksjonsleder Henrik Løvfold
  • Seksjon for data- og tjenesteutvikling: seksjonsleder Birthe Ottem
  • Seksjon for tjenesteforvaltning og digital kompetanse: seksjonsleder Per Magne Aadnøy
 • Avdeling for eiendom
  • Seksjon for forvaltning og vedlikehold: seksjonsleder Frank-Tore Toresen
  • Renholdsseksjon: seksjonsleder Rujira Coles
  • Teknisk seksjon: konstituert seksjonsleder Henning Bråthen
  • Driftsseksjon: seksjonsleder Henning Bråthen
  • Utviklingsseksjon: seksjonsleder Christian Andvik
  • Prosjektseksjon: seksjonsleder Elisabeth Vestergård
 • HR-avdelingen
  • Seksjon for lønn: seksjonsleder Trude Johnsen
  • HR-seksjon: seksjonsleder Ann-Cathrin Guldberg
  • Seksjon for organisasjonsstøtte: seksjonsleder Håvard Nilsen
  • Seksjon for HMS: seksjonsleder Line Lillebuen
 • Økonomiavdelingen
  • Seksjon for budsjett og finans: seksjonsleder Hans Jørgen Gade
  • Seksjon for økonomioppfølging: seksjonsleder Kjetil Bakkeli
  • Seksjon for styring og kontroll: seksjonsleder Åshild Hortemo
  • Seksjon for regnskap: seksjonsleder Terje K Lorentzen

Alle ansatte