Rådsområde finans og administrasjon

Fylkesrådsområdet omfatter Vikens oppgaver innenfor blant annet HR, økonomi, anskaffelser, kvalitet, innovasjon- og prosess-støtte, digitalisering og eiendom.    
 

Administrativ ledelse

Avdelinger

 • Avdeling for anskaffelser
  • Seksjon for fagutvikling og kategoristøtte: seksjonsleder Nina Rørmark
  • Seksjon for IKT: seksjonsleder Maaikel Reiber
  • Seksjon for profesjonelle tjenester: seksjonsleder Marianne Svendsen
  • Seksjon for forbruksvarer: seksjonsleder Magnus Holm
 • Avdeling for digitalisering
  • Seksjon for service: seksjonsleder Ann Anthony
  • Seksjon for teknologi: seksjonsleder Henrik Løvfold
  • Seksjon for informasjonsforvaltning: seksjonsleder Birthe Ottem
  •  Seksjon for tjenesteforvaltning og digital kompetanse: seksjonsleder Per Magne Aadnøy
 • Avdeling for kvalitet, innovasjon og prosjekt
  • Seksjon for prosjekt og innovasjon: seksjonsleder Agnes Sirland
  • Faggruppe kvalitet: Ledes av avdelingssjef
 • Avdeling for eiendom
  • Seksjon for forvaltning og eiendom: seksjonsleder Frank T Toresen
  • Renholdseksjon: seksjonsleder Rujira Coles
  • Teknisk seksjon: seksjonsleder Eivind L Løken
  • Driftsseksjon: seksjonsleder Henning Bråthen
  • Utviklingsseksjon: seksjonsleder Christian Andvik
  • Prosjektseksjon: seksjonsleder Elisabeth Vestergård
 • HR-avdelingen
  • Seksjon for lønn: seksjonsleder Trude Johnsen
  • HR-seksjon: seksjonsleder Ann-Cathrin Guldberg
  • Seksjon for organisasjonsstøtte: seksjonsleder Håvard Nilsen
  • Seksjon for HMS: seksjonsleder Line Lillebuen
 • Økonomiavdelingen
  • Seksjon for budsjett og finans: seksjonsleder Hans Jørgen Gade
  • Seksjon for økonomioppfølging: seksjonsleder Kjetil Bakkeli
  • Seksjon for styring og kontroll: seksjonsleder Åshild Hortemo
  • Seksjon for regnskap: seksjonsleder Terje K Lorentzen

Alle ansatte

Til toppen