Rådsområde for kultur og mangfold

Fylkesrådsområde for kultur og mangfold har oppgaver knyttet til frivillighet, friluftsliv og idrett, fylkesbibliotek, kunst og kultur, kulturarv og mangfold.

Fylkesråd

Administrativ ledelse, avdelinger og seksjoner

Avdeling for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering

 • Avdelingsdirektør for frivillighet, friluftsliv og idrett: Rune Winum

Avdeling for fylkesbibliotek 

 • Avdelingsdirektør for fylkesbiblioteket: Heidi Hovemoen
 • Seksjon for aktiv formidling: seksjonsleder Anne Cathrine Undhjem
 • Seksjon for bibliotek og samfunn: seksjonsleder Jannicke Røgler

Avdeling for kulturarv

 • Avdelingsdirektør for kulturarv: Christian Hintze Holm
 • Seksjon for arkeologi: seksjonsleder Morten Hanisch
 • Seksjon for feltarkeologi: seksjonsleder Øystein Amundsen 
 • Seksjons for kulturhistorisk formidling og verdiskaping: seksjonsleder Anne Traaholt 
 • Seksjon for bygningsmiljøer og landskap: seksjonsleder Turid Kolstadløkken

Avdeling for kunst og kultur

 • Avdelingsdirektør for kunst og kultur: Jon Endre Røed Olsen
 • Seksjon for den kulturelle skolesekken: seksjonsleder Cathrine Haakonsen      
 • Seksjon for kulturutvikling: seksjonsleder Toril Mølmen

Alle ansatte

Til toppen