Rådsområde næring og tannhelse

Rådsområde for næring skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ved å stimulere til lønnsom næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. Gjennom nærhet til nærings- og kompetansemiljøer skal det innhentes kunnskap om bedriftenes utviklingsmuligheter og hvilken kombinasjon av virkemidler som best fremmer ønsket utvikling i fylket. Rådsområdet har også ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken.

Administrativ ledelse, avdelinger og seksjoner


Avdeling for distrikt og regional næringsutvikling

Avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

Avdeling for forskning og innovasjon

Avdeling for tannhelse

 • Direktør for tannhelse: Berit M Binde
   
 • Tannhelseområde Nord: seksjonsleder Marianne Moi
 • Tannhelseområde Sør-Vest: seksjonsleder Ellen Lund-Roland
 • Tannhelseområde Sør-Øst: seksjonsleder Per David Clee Søhoel
 • Tannhelseområde Vest for Oslo: seksjonsleder Jørgen Storm Hanssen
 • Tannhelseområde Øst for Oslo: seksjonsleder Geir Ove Norum

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

 • Klinikkenhet
 • Forskningsenhet
   

Alle ansatte

Til toppen