Rådsområde næring og tannhelse

Rådsområde for næring skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ved å stimulere til lønnsom næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. Gjennom nærhet til nærings- og kompetansemiljøer skal det innhentes kunnskap om bedriftenes utviklingsmuligheter og hvilken kombinasjon av virkemidler som best fremmer ønsket utvikling i fylket. Rådsområdet har også ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken.

Administrativ ledelse, avdelinger og seksjoner

Avdeling for distrikt og regional næringsutvikling

Avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

Avdeling for forskning og innovasjon

Avdeling for tannhelse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken.

  • Klinikkenhet
  • Forskningsenhet

Alle ansatte